วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แสดง “หลอดยาสีพระทนต์” ร.9

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. ดร.นเรศ ดำรงชัย ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์หรือทีเซล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ทีเซลได้นำนิทรรศการโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยโครงการรากฟันเทียมฯ เกิดจากพระราชปณิธานของพระองค์ ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำมายกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่ด้อยโอกาสทางการรักษาที่ไม่มีฟันหรือฟันเทียมหลวมให้ได้เข้าถึงการบริการด้านทันต-สุขภาพอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ ทีเซลได้น้อมนำและสนองพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน สู่การคิดค้นและผลิตรากฟันเทียมไทยขึ้น พร้อมอัญเชิญ “หลอดยาสีพระทนต์พระราช ทาน” โดยมูลนิธิทันตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์มาร่วมจัดแสดงภายในงาน ซึ่งมีขึ้นจนถึงวันที่ 27 ส.ค.นี้ ที่อิมแพค เมืองทองธานี โดยจะเป็นโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้เห็นถึงพระจริยวัตรของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าและใช้สิ่งของอย่างประหยัด เพื่อยึดเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต.

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์หรือทีเซล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ทีเซลได้นำนิทรรศการโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 22 ส.ค. 2560 01:05 22 ส.ค. 2560 01:05 ไทยรัฐ