วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พบเจ้าหน้าที่ทุจริต ป้อมปราบแนะแจ้ง

นางสาวภัคภร สงวนศักดิ์ ผอ.เขตป้อมปราบฯ แจ้งว่า เขตได้จัดทำ “กิจกรรมการพัฒนาระบบราชการใสสะอาด” เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและการประพฤติมิชอบ อีกทั้งยังเป็นการสร้างให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ ขอความร่วมมือผู้ที่พบเห็นข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเขตป้อมปราบฯ ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันหรือประพฤติมิชอบ โปรดแจ้งเบาะแสได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โทร.0-2281-6117 อีเมล pom_prap@hotmail.com  หรือเฟซบุ๊ก www.facebook.com/Pomprapsattruphai  ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkok.go.th/pomprapsattruphai  เลือกหัวข้อหลัก “เกี่ยวกับสำนักงานเขต” หัวข้อย่อย “ราชการใสสะอาด”.

นางสาวภัคภร สงวนศักดิ์ ผอ.เขตป้อมปราบฯ แจ้งว่า เขตได้จัดทำ “กิจกรรมการพัฒนาระบบราชการใสสะอาด” เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและการประพฤติมิชอบ 22 ส.ค. 2560 00:31 22 ส.ค. 2560 00:32 ไทยรัฐ