วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต่อไอเอสโออีก 3 ปี สวล.ด่วนฉลองรัช

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. ที่อาคารศูนย์ฝึกอบรมกู้ภัย ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการ ทำการแทนผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธาน รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยสถาบันได้ให้การรับรองระบบฯ ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.60สิ้นสุดวันที่ 27 มิ.ย.63

ทั้งนี้ ปัจจุบัน กทพ.ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ภายใต้ขอบข่ายการให้บริการและการบำรุงรักษาของทางพิเศษฉลองรัช ศูนย์ซ่อมบำรุง ครอบคลุมพื้นที่ใต้ทางพิเศษฉลองรัช ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 14 ด่าน และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี 20 ด่าน เป็นเวลา 3 ปี.

ที่อาคารศูนย์ฝึกอบรมกู้ภัย ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการ ทำการแทนผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธาน รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 22 ส.ค. 2560 00:29 22 ส.ค. 2560 03:03 ไทยรัฐ