วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศอตช. ลงพื้นที่ลุยสอบทุจริต ออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ภูเรือกว่า 200 ไร่

เลขาฯ ศอตช.นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบในพื้นที่ภูเรือกว่า 200 ไร่ ย้ำต้องเร่งดำเนินการ เนื่องจากเป็นเขตแหล่งป่าใหญ่ของชาติ หวังเป็นพื้นที่ต้นแบบแก้ปัญหา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 ส.ค. ที่บริเวณพื้นที่ป่าภูเขาหนองปาด (ภูพ้อย) ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการป.ป.ท.ในฐานะเลขาฯ ศอตช.ร่วมกับ พ.อ.สมศักดิ์ แจ่มพันธ์ รอง กอ.รมน.จ.เลย นายกิตติ ยุทธคุณ นายอำเภอภูเรือ จ.เลย จนท.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.เลย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้เขต 6 (อุดรธานี) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ลย. 7 (ภูเรือ) และอำเภอภูเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเรื่องข้อเท็จจริง หลังได้รับเรื่องร้องเรียนการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบในเขตพื้นที่ป่าภูเขาหนองปาด (ภูพ้อย) ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย

นายประยงค์ กล่าวว่า เมื่อปี 33 บริเวณดังกล่าวได้เคยมีการออกเอกสารสิทธิ น.ส.3ก.มาแล้วจำนวน 51 แปลง เป็นเนื้อที่ 2,296 ไร่ ต่อมาเมื่อปี 47 กรมที่ดินมีคำสั่งที่ 2529/2547 ให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก.) ดังกล่าว จำนวน 49 แปลง รวมทั้งศาลได้มีคำสั่งให้เพิกถอนการออกโฉนด เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ภูเขาหนองปาด และไม่ได้เป็นที่ดินทำกินตามที่กฎหมายกำหนด แล้วทำไมยังมาออกโฉนดใหม่อีกครั้ง 280 ไร่ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.60

"ตนในฐานะเลขาฯ ศอตช.จึงเห็นควรว่า ต้องรีบเร่งดำเนินการตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้มีการออกโฉนดขยายพื้นที่มากกว่านี้ เพราะป่าใน เขตอ.ภูเรือ เป็นเขตแหล่งป่าใหญ่ของชาติ หวังว่าจะให้พื้นที่นี้เป็นต้นแบบการแก้ปัญหาของชาติ ทั้งนี้ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นหน้าที่ของป.ป.ท.ต้องรับไปดำเนินการ หากพบเจ้าหน้าที่กระทำผิดก็ต้องดำเนินคดีอาญาต่อไป" นายประยงค์ กล่าว

ด้าน นายปิยภูมิ ถวิลไพร นักวิชาการที่ดินชำนาญการอำเภอภูเรือ จ.เลย กล่าวว่า โฉนดที่ดินที่ถูกศาลสั่งเพิกถอนเนื่องจากเป็นการนำหลักฐาน นส.2 ปลอมมาออกโฉนด ดังนั้น ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นที่ดินเปล่าไม่มีผู้ครอบครอง ทำให้ออกโฉนดได้ตามกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 43 หมวด 3 ข้อ 14

เลขาฯ ศอตช.นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบในพื้นที่ภูเรือกว่า 200 ไร่ ย้ำต้องเร่งดำเนินการ เนื่องจากเป็นเขตแหล่งป่าใหญ่ของชาติ หวังเป็นพื้นที่ต้นแบบแก้ปัญหา 21 ส.ค. 2560 17:46 21 ส.ค. 2560 19:39 ไทยรัฐ