วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สานต่อถนนสีขาว โตโยต้า-เอแบค รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในมหาวิทยาลัย

โตโยต้าถนนสีขาว ร่วมมือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ต่อยอดกิจกรรม "Campus Challenge 2016" สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน...

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ เอแบค พร้อมด้วย นายสุรักษ์ พานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และตัวแทนจากหน่วยงานราชการร่วมกันเปิดโครงการ "Save Cone Save คน" เพื่อรณรงค์ให้เกิดการขับขี่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริเวณใกล้เคียง ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว โดยโตโยต้าถนนสีขาว คือการประกวดแผนประชาสัมพันธ์ และรณรงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัย ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2557 สนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ที่จะก่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมในการขับขี่ของกลุ่มวัยรุ่น นักศึกษา ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียเป็นจำนวนมาก ปีที่ผ่านมา มีนิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศ สนใจลงทะเบียนและส่งผลงานทั้งสิ้น 670 ทีม โดยทีมที่มีผลงานโดดเด่นและได้รับรางวัลชนะเลิศจากการดำเนินงานตามแผนรณรงค์ ได้แก่ ทีม AVEM จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่เล็งเห็นถึงปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย จึงได้ริเริ่มโครงการ Save Cone Save คน เพื่อเพิ่มความระมัดระวังแก่ผู้ขับขี่ และสามารถกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการลดความเร็วในการขับขี่ภายในมหาวิทยาลัยได้จริง

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า ความร่วมมือครั้งนี้ บริษัท โตโยต้าฯ สนับสนุนเงิน 100,000 บาท แก่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญดำเนินกิจกรรมรณรงค์ Save Cone Save คน อย่างต่อเนื่องช่วงเดือน ส.ค. ถึง ต.ค. 2560 ผ่านการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องการขับรถ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ขับขี่คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งทางสื่อออนไลน์ และทางสื่อกลางแจ้งโดยรอบบริเวณมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก อบต.บางบ่อ อบต.บางเสาธง และกรมทางหลวงชนบท

นอกจากนั้น โตโยต้ายังได้สนับสนุนเงินเป็นจำนวน 40,000 บาท แก่ สภ.บางเสาธง และ สภ.บางบ่อ สำหรับจัดซื้อกรวยจราจรเพื่อความปลอดภัยมาติดตั้ง ณ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีของโตโยต้า ที่จะต่อยอดกิจกรรม Campus Challenge เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดถนนสีขาวภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนต่อไป โดยโตโยต้าจะนำรูปแบบกิจกรรม และความสำเร็จจากความร่วมมือดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้ต่อเนื่องกับกิจกรรม Campus Challenge 2017 ที่กำลังเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขัน โดยหวังว่าความมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้โครงการถนนสีขาวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาเกือบ 30 ปี จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความสุข และสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน.

โตโยต้าถนนสีขาว ร่วมมือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ต่อยอดกิจกรรม "Campus Challenge 2016" สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน... 21 ส.ค. 2560 16:08 21 ส.ค. 2560 16:21 ไทยรัฐ