วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สุรชัย' หนุนข้อเสนอดัน กมธ.อยู่ในข่าย ก.ม. 4 ชั่วโคตร

"สุรชัย" หนุนข้อเสนอดัน กมธ.อยู่ในข่าย ห้ามมีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามร่างกฎหมาย 4 ชั่วโคตร เหมือนเจ้าหน้าที่รัฐ

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 60 ที่รัฐสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หรือกฎหมายสี่ชั่วโคตร ที่ สนช.มีมติรับหลักการไปว่า ผู้ยกร่างกฎหมายฉบับนี้ คือ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ส่วนผู้เสนอร่างกฎหมายให้ สนช.พิจารณา คือ ครม.โดยมีสาระสำคัญกำหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐห้ามมีผลประโยชน์ทับซ้อน ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

ส่วนข้อเสนอที่ระบุให้ สนช.ที่เป็น กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ในวาระ 2 และ 3 อยู่ในข่ายห้ามมีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามร่างกฎหมายนี้ด้วยนั้น ตนเห็นด้วย จะเสนอต่อที่ประชุมว่า กมธ.ที่จะพิจารณาร่างกฎหมายนี้ ต้องอยู่ในข่ายห้ามมีผลประโยชน์ทับซ้อนตามกฎหมายนี้เหมือนกับเจ้าหน้าที่รัฐด้วย ทั้งการไม่มีตำแหน่งทับซ้อนทางผลประโยชน์ในเอกชน การห้ามดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในเอกชน หลังจากพ้นหน้าที่ไปไม่ถึง 2 ปี

"สุรชัย" หนุนข้อเสนอดัน กมธ.อยู่ในข่าย ห้ามมีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามร่างกฎหมาย 4 ชั่วโคตร เหมือนเจ้าหน้าที่รัฐ 21 ส.ค. 2560 15:51 21 ส.ค. 2560 17:03 ไทยรัฐ