วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ประชารัฐออกดอกผล 'เมล่อน อ.เสิงสาง' หวาน ฉ่ำ หอม ไม่แพ้ฮอกไกโด

ประชารัฐออกดอกผล 'เมล่อน อ.เสิงสาง' หวาน ฉ่ำ หอม ไม่แพ้ฮอกไกโด

  • Share:

ระยะเวลาประมาณ 3 ปี ที่รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้ามาบริหารประเทศ มีนโยบาย แนวทางและงบประมาณสนับสนุนประชาชนให้เข้มแข็ง ผลิตสินค้า ยกระดับการเกษตรกรรม สร้างอาชีพต่างๆ และพึ่งพาตนเองมากมาย

ดังเช่นในวันนี้ "ไทยรัฐออนไลน์" จะพาไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งความสำเร็จของกลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษบ้านราษฎร์บำรุง หมู่ 3 ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวบ้านและจังหวัดตามโครงการยกระดับหมู่บ้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นฐานตามแนวทางประชารัฐ


โดยผู้ที่จะมาให้ข้อมูลต่างๆ ดังที่กล่าวมา ก็คือ "ถนอม ขันทองคำ" ปราชญ์ชุมชน ในฐานะผู้ใหญ่บ้านราษฎร์บำรุง และประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษบ้านราษฎร์บำรุง...

ชาวบ้านกับเมล่อนอันภาคภูมิใจจากฝีมือ

กลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษบ้านราษฎร์บำรุงเป็นหนึ่งในหมู่บ้านได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 250,000 บาท จากโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นฐานตามแนวทางประชารัฐ ของรัฐบาลมาขับเคลื่อนจนเริ่มประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมให้ได้เห็น

สินค้าเด่นของที่นี่นอกจากเป็นผักปลอดสารพิษหลายชนิดแล้ว ยังมีเมล่อนปุ๋ยชีวภาพรสชาติหวานฉ่ำ คัดพันธุ์มาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งออกสู่ท้องตลาดในรูปของผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต.บ้านราษฎร์ ที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสั่งจองซื้อจนผลิตไม่ทันถึงแม้ว่าราคาขายจะสูงถึงกิโลกรัมละ 100 บาท

เมล่อนของที่นี่ได้ผลผลิตมาแล้ว 2 ปี มีค่าความหวานสูงสุดถึง 20 องศาบริกซ์ ที่เป็นผลมาจากสูตรปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ โดยมีอาจารย์เดชา นฤนาท เป็นผู้ให้คำแนะนำ และนำมาประยุกต์ใช้ในการเพาะปลูก จนทำให้ในขณะนี้ เมล่อนของกลุ่มฯ กำลังจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของ จ.นครราชสีมา


เมล่อนหวานฉ่ำ หอม ชื่นใจ จากปุ๋ยชีวภาพ

ทั้งนี้ ภายในหมู่บ้านรวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มฯ ขึ้นมาเมื่อ พ.ศ.2556 ด้วยการระดมทุนร่วมกันของชาวบ้านจัดหาที่ดิน 9 ไร่ มาใช้ปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือนควบคู่ไปกับการปลูกแบบธรรมดา เน้นการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพเป็นหลักเพื่อไม่ให้มีสารเคมีตกค้าง เริ่มต้นก็สามารถเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกได้จำนวนหนึ่ง

ต่อมาเมื่อปลาย พ.ศ.2558 มีโอกาสศึกษาเรียนรู้วิถีการปลูกเมล่อนผ่านบริษัทแห่งหนึ่ง จากนั้น จึงเริ่มต้นทดลองนำเมล่อนมาปลูก เพราะเห็นว่า เมล่อนเป็นพืชมีคนปลูกน้อย สามารถกำหนดราคาเองได้ และศึกษาหาความรู้เพิ่ม หาวิธีเพิ่มความหวานให้กับเมล่อน เพื่อยกระดับผลผลิตให้มีความโดดเด่นจากพื้นที่อื่นด้วยการเพิ่มธาตุโพแทสเซียมให้กับเมล่อนในช่วงเวลาที่เหมาะสม

กระทั่งเมื่อ พ.ศ.2560 รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นฐานตามแนวทางประชารัฐมาสมทบอีก 250,000 บาท ทำให้ได้มีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มมากยิ่งขึ้นไปอีก


ชาวบ้านเข้มแข็ง ภาครัฐสนับสนุน สู่ความสำเร็จลงตัว

สำหรับวิธีการปลูกเมล่อนภายในโรงเรือนนั้น เริ่มต้นจากสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์มาจากบริษัทแห่งหนึ่ง โดยกลุ่มฯ จะใช้ 2 สายพันธุ์คือ สายพันธุ์ฮิเดโกะ จากประเทศญี่ปุ่น และสายพันธุ์ทิเบต จากประเทศจีน ใช้เวลาเพาะเมล็ดประมาณ 10–12 วัน

ขั้นตอนต่อไปย้ายกล้าพันธุ์ลงแปลง ตั้งร้านให้ต้นเมล่อนได้เลื้อยเกาะ ให้น้ำทุกวันและกระตุ้นด้วยปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยอินทรีย์ เพิ่มความแข็งแรงของลำต้นด้วยธาตุสังกะสี โดยการใช้น้ำมันหอยนางรมหมักจุลินทรีย์

เวลาผ่านไปอีกประมาณ 25 วัน เมล่อนจะออกดอกจึงผสมเกสร รอเวลาอีกประมาณ 45 วัน เมล่อน จะให้ผลผลิตและสามารถเก็บเกี่ยวได้ โดยเคล็ดลับของการเพิ่มความหวาน จะให้ธาตุโพแทสเซียมก่อนเก็บประมาณ 10 วัน สำหรับโพแทสเซียมนี้จะได้จากการหมักผงโกโก้และน้ำมะพร้าวหมักด้วยจุลินทรีย์  

เมล่อนพันธุ์ดี จากญี่ปุ่น-จีน ปลูกได้แล้วที่นี่ บ้านราษฎร์บำรุง

วันก่อนเก็บเกี่ยวจะมีการสุ่มคัดลูกเมล่อนมาวัดค่าความหวานให้ได้อย่างน้อย 13 องศาบริกซ์ จึงจะสามารถเก็บเกี่ยวมาทิ้งไว้อีกประมาณ 2-3 วัน เพื่อให้ค่าความหวานเพิ่มจึงจะนำใส่บรรจุภัณฑ์ออกจำหน่ายได้
 ทั้งนี้ ผลผลิตที่ได้ทุกวันนี้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยกลุ่มฯ ยังไม่ได้ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มเติม เนื่องจากต้องการเน้นคุณภาพเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจเมล่อนของกลุ่มฯ อยากรับประทาน หรือ เป็นของฝาก สามารถเดินทางมาซื้อ ได้ ณ ที่ทำการกลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษบ้านราษฎร์บำรุง หมู่ 3 ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง หรือ ช่องทางโทรศัพท์สั่งตรงกับผู้ใหญ่ถนอม โทร 095 795 9799 หรือ ช่องทางไลน์ ไอดี คือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือดังกล่าว โดยผู้สั่งต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งด้วย.   

แจ่มว้าว หาชื้อ หาทาน ได้แล้ววันนี้

เรื่องเล่าความสำเร็จ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้