วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พัฒนาช่างทำผมสู่ ไทยแลนด์ 4.0

สร้างมาตรฐานช่างผมไทยให้เทียบเท่านานาชาติ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ผู้ก่อตั้ง โรงเรียนเสริมสวยชลาชล (CHALACHOL Academy) นำเสนอ Final Project ประจำปี ในงาน HAIR PASSION SHOW 2017 แสดงผลงานและความสามารถนักเรียนของสถาบันฯ ที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 5 ที่ลานโปรโมชั่น 3 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์

ในงานมีการแสดงแฟชั่นโชว์ผมกว่า 20 ผลงาน ซึ่งเหล่านักเรียนชลาชล ได้งัดความรู้และฝีมือที่ร่ำเรียนมา สร้างสรรค์และออกแบบทรงผมอย่างสวยงามวิจิตรตระการตา จนผู้มาร่วมงานต่างทึ่งในฝีมือช่างผมไทย นอกจากนี้ ในงานยังได้ติดปีกความรู้แก่นักเรียน ด้วยการเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาช่างทำผมสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” อีกด้วย โดย ดร.สมศักดิ์ ครูใหญ่ของนักเรียนชลาชล กล่าวว่า โรงเรียนเสริมสวยชลาชลมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาอาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพช่างทำผมไทยและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในทุกๆด้าน ผลิตช่างทำผมที่มีคุณภาพให้กับสังคมมาโดยตลอด งาน HAIR PASSION SHOW 2017 เป็นการแสดงศักยภาพการออกแบบทรงผมที่มีความโดดเด่น เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจของช่างทำผมรุ่นใหม่ และตอกย้ำการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมแฟชั่นทรงผมในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเราเชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้ จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนยุคใหม่ที่หลงใหลในงานแฟชั่น ได้ค้นพบทางเดินในวงการแฟชั่นผมอีกทางหนึ่ง.

สร้างมาตรฐานช่างผมไทยให้เทียบเท่านานาชาติ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ผู้ก่อตั้ง โรงเรียนเสริมสวยชลาชล (CHALACHOL Academy) นำเสนอ Final Project ประจำปี ในงาน HAIR PASSION SHOW 2017 21 ส.ค. 2560 13:37 21 ส.ค. 2560 13:53 ไทยรัฐ