วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“สี่แผ่นดิน” รอบการกุศล

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชวนดูละครเวทีเรื่อง “สี่แผ่นดิน” รอบพิเศษ ในวันที่ 10 ก.ย. เวลา 19.00น.เพื่อ นำรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อการก่อสร้างสถาบันแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อเป็นสถานที่ แห่งใหม่ในการผลิตแพทย์ให้กับประเทศ ไทย บัตรราคา 1,500-2,000 ติดต่อเพื่อจองที่นั่งได้ที่หมายเลข 09-7046-0058 และบัตรราคา 3,500-4,500 บาท ติดต่อจองได้ที่หมายเลข 08-0422-6441.

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชวนดูละครเวทีเรื่อง “สี่แผ่นดิน” รอบพิเศษ ในวันที่ 10 ก.ย. เวลา 19.00น. 21 ส.ค. 2560 12:55 21 ส.ค. 2560 12:55 ไทยรัฐ