วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นับถอยหลังตัดสินคดียิ่งลักษณ์: รู้จัก 9 องค์คณะตุลาการชี้ชะตา

นับถอยหลังอีก 3 วัน จะถึงวันที่ 25 ส.ค. 2560 ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดตัดสินคดี "น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" อดีตนายกรัฐมนตรี กรณีปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว

สำหรับคดีนี้นั้น ดำเนินไปตามกระบวนการทางกฎหมายเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี 5 เดือน โดยองค์คณะผู้พิพากษาศาลในคดี ประกอบด้วย

1. นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา และว่าที่ประธานศาลฎีกาคนใหม่ท่านที่ 44 ซึ่งเป็นเจ้าของสำนวนคดีนี้

2. นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา

3. นายวิรุฬห์ แสงเทียน ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา

4. นายธนฤกษ์ นิติเศรณี รองประธานศาลฎีกา

5. นายธนสิทธิ์ นิลกำแหง ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา

6. นายโสภณ โรจน์อนนท์ ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา 

7. นายพิศล พิรุณ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา

8. นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา

และ 9. นายธานิศ เกศวพิทักษ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา.

นับถอยหลังอีก 3 วัน จะถึงวันที่ 25 ส.ค. 2560 ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมืองนัดตัดสินคดี "น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร"... 21 ส.ค. 2560 11:16 22 ส.ค. 2560 12:25 ไทยรัฐ