วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนะด้วยความห่วงใย (2)

โดย สหบาท

ทิศทางผ่าร่างโครงสร้างองค์กรสีกากีจะไปในทางไหน

พล.ต.ท.โสภณ วาราชนนท์ อดีตผู้ช่วย อ.ตร. มีข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ สรุปประเด็นน่าสนใจไว้หลายเรื่อง

ตั้งแต่เห็นควรยุบเลิกและควบรวมหน่วยงานที่ทำงานเหลื่อมๆ กันอยู่ เพื่อทำให้หน่วยงานระดับบนมีจำนวนลดลง แล้วขยายงานส่วนล่าง “ระดับโรงพัก” มากขึ้น เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงง่าย

หน่วยงานขนาดเล็กนี่แหละ คือผู้แก้ปัญหาความเดือดร้อนชาวบ้านโดยตรง

พล.ต.ท.โสภณยังมองว่า โครงสร้างเดิมส่วนใหญ่เหมาะสมดีอยู่แล้ว แต่เห็นควรให้ควบรวม ก.ต.ช.และ ก.ตร.เป็นหน่วยเดียวกัน มี นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ควบคุมดูแลด้วยตัวเอง

ปราบพวก “เสือที่กินเนื้อเสือ” ต้นเหตุให้องค์กรตำรวจย่อยยับอยู่ขณะนี้ให้หมดไป

อีกทั้งกระจายอำนาจให้กองบัญชาการอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงตัวหนังสือ

ลดอำนาจการตัดสินใจระดับบนแล้วเพิ่มอำนาจการตัดสินใจให้ระดับล่าง

อดีตผู้ช่วย อ.ตร.ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดเปลี่ยนตำรวจให้ไปอยู่ในความปกครองของจังหวัด เพราะจะเกิด ความเบื่อหน่าย ที่หมุนเวียนอยู่ในจังหวัดเดียว อยู่ไปนานๆก็รู้จักกันหมด เกิดความเกรงใจ ไม่จับกุมเมื่อทำผิด หรืออาจร่วมมือกันทำผิดเสียเอง และง่ายต่อการถูกครอบงำจาก “อำนาจเถื่อน” ในท้องที่

มีปัญหาทางปฏิบัติเมื่อเกิดคดีเกี่ยวพันกันหลายท้องที่

ทั้งนี้ทั้งนั้น พล.ต.ท.โสภณบอกว่า คนเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความสำเร็จ ระบบเป็นเพียงส่วนประกอบ ควรตั้งให้ บช.น. เป็น “หน่วยครูฝึกภาคปฏิบัติ” แก่นายตำรวจใหม่ก่อนจะเดินทางไปรับตำแหน่ง และพัฒนาตำรวจที่ขาดทักษะการปฏิบัติงานของโรงพัก

เฟ้นหาคนดีมีความรู้ความสามารถให้มาช่วยพัฒนางานไป “สวมบทครู” เพราะคนดีมีความรู้ความสามารถมีอยู่มากกลับ ถูกฝังไว้ ให้รีบขุดเอาขึ้นมาใช้

เจ้าตัวยืนยันได้ว่า การทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม กินข้าวร้อน นอนตื่นสาย ไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมของตำรวจนครบาล

เป็นประสบการณ์ที่อยากฝากบอกไปถึงคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ.

สหบาท

21 ส.ค. 2560 10:39 21 ส.ค. 2560 12:18 ไทยรัฐ