วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


Late in life

กลับบ้านช้า หรือกลับบ้านดึก บางคนใช้ ...×...late in the night แมกโนเลีย (Magnolia) บ่นกับเพื่อนๆถึงสามีตัวแสบว่า ...×...My husband often returns home late in the night. ผู้อ่านท่านครับ ถ้าจะบอกว่า กลับบ้านช้า หรือกลับบ้านดึก ให้ใช้ว่า .../...late at night

ถ้าแมกโนเลียจะพูดให้ถูกต้อง จะต้องพูดว่า .../...My husband often returns home late at night.

แต่ก็มีการใช้ late in... นะครับ สื่อถึง ใกล้จะสิ้นสุดห้วงเวลานั้นๆ กลับมาถึงควีนส์แลนด์ (Queensland) เจสสิกา (Jessica) ก็บอกกับพ่อแม่ว่าจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย เมลเบิร์นเรียบร้อยแล้ว The last exam took place late in February. วิชาสุดท้าย สอบไปแล้วเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์

ช้าเป็นเวลานานเท่าใด ก็ใช้จำนวนเวลา + late เช่น fifteen minutes late, ten hours late ฯลฯ ถึงที่ทำงานสาย แมกโนเลียพูดกับหัวหน้าว่า The bus came fifteen minutes late. รถเมล์มาช้าไปตั้ง 15 นาทีค่ะ

เพื่อนที่จบมัธยมปลายมาด้วยกันส่วนใหญ่เรียนจบปริญญาตรีเมื่อตอนอายุ 25 ปี แต่จอห์นออกจากโรงเรียนไปทำงานเลย และกลับมาเรียนเพื่อเอาปริญญาตอนอายุ 50 ปี John got his degree late in life. วลี late in life สื่อว่า do something at an older age than most people do it ทำบางสิ่งบางอย่างเมื่อตอนอายุมากกว่าที่คนทั่วไปทำ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

กลับบ้านช้า หรือกลับบ้านดึก บางคนใช้ ...×...late in the night แมกโนเลีย (Magnolia) บ่นกับเพื่อนๆถึงสามีตัวแสบว่า ...×...My husband often returns home late in the night. 21 ส.ค. 2560 09:51 22 ส.ค. 2560 10:55 ไทยรัฐ