วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กระทรวงพาณิชย์ ร่องเรือเปิดงาน ตลาดชมเลบ้านบางพัฒน์ พังงา (คลิป)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางร่องเรือไปเป็นประธานเปิดงาน “ตลาดชมเลบ้านบางพัฒน์” จ.พังงา เน้นย้ำร้านค้าต่างๆ ต้องติดป้ายราคาแสดงราคาให้เหมาะสมกับสินค้านั้นๆ วอนผู้บริโภคช่วยเป็นหูเป็นตา 

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดชมเลบ้านบางพัฒน์” พร้อมด้วยนายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนางสาวทิพย์สุดา อินทรสุวรรณ พาณิชย์จังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ณ ตลาดชมเลบ้านบางพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยการล่องเรือหางยาวข้ามฟากมาเปิดงาน ภายในงานมีสินค้าของชุมชนให้เลือกซื้อจำนวนมาก

ชุมชนบ้านบางพัฒน์ เป็นชุมชนที่มีลักษณะเป็นเกาะในอ่าวพังงา ตั้งบ้านเรือนนอกฝั่ง โดยมีสะพานเป็นทางเดินทอดไป สภาพพื้นที่เป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ไม่มีพื้นดินในการ เพาะปลูก ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพการประมงชายฝั่งและค้าขาย ในอดีตชาวบ้าน เข้ามาทำมาหากินในพื้นที่แห่งนี้ และจัดทำที่พักชั่วคราว โดยเรียกชื่อว่า “บ้านบางลิง” เนื่องจากสมัยก่อนมีลิงเป็นจำนวนมาก แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บ้านบางพัฒน์” เสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ คือ ความโอบอ้อมอารีมีน้ำใจของชาวบ้าน

สภาพทางธรรมชาติที่ สวยงาม อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารทะเล สอดคล้องกับคำขวัญที่ว่า “ตลาดอาหารทะเลสด ชมวิถีชาวประมงเก่าแก่ สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของทะเลบางพัฒน์” และกิจกรรมรองรับการท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหารซีฟู้ด และโฮมสเตย์


นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สำหรับกระทรวงพาณิชย์ มีราคาที่ควบคุมและสินค้าที่ไม่ควบคุม ตามหลักของกระทรวงฯต้องมีป้ายบอกราคาหากพบว่ามีราคาที่ไม่เหมาะสมสามารถร้องเรียนได้ทางศูนย์ดำรงธรรมหรือทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัด แต่ต้องเข้าใจในปัจจัยการผลิตด้วย เช่นหากอยู่ตามเกาะแก่ง การขนส่งก็จะทำให้ราคาสูงเป็นเรื่องธรรมดา โดยอยู่ที่ว่าสูงเกินความจำเป็นหรือไม่ ดังนั้นร้านที่จำหน่ายจำเป็นต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหากไม่ติดป้ายราคาสินค้าถือว่าผิด และขอให้ผู้บริโภคช่วยสอดส่องร้านค้าต่างๆ ให้พื้นที่ด้วย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางร่องเรือไปเป็นประธานเปิดงาน “ตลาดชมเลบ้านบางพัฒน์” จ.พังงา เน้นย้ำร้านค้าต่างๆ ต้องติดป้ายราคาแสดงราคาให้เหมาะสมกับสินค้านั้นๆ วอนผู้บริโภคช่วยเป็นหูเป็นตา 21 ส.ค. 2560 09:33 23 ส.ค. 2560 17:31 ไทยรัฐ