วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นรสิงห์ปราบยักษ์

หนังสือสองเล่ม นามานุกรรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 4 วรรณคดีไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มูลนิธิสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ผมดูแล้ว ตั้งใจค้นหาเรื่องอะไร ก็แสนง่าย

เปิดสารบัญ อักษร พ. ไล่เรียงถึง ชื่อ พระนรสิงหาวตาร ได้ความรู้ว่า เรื่องนี้เป็นบทละครในชุดบทละครเบิกโรงเรื่องดึกดำบรรพ์ รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพนธ์ เรื่องย่อ มีดังนี้

พระอิศวรเสด็จออกเทวสภา เห็นพระอินทร์ เทพบุตร คนธรรพ์ และวิทยาธร ที่เฝ้า ท่าทีทุกข์ร้อน ก็ตรัสถาม พระอินทร์ทูลว่า พระวิมานไพชยนต์ และวิมานเทวดา ถูกอสูรหิรัณย์กสิปุ และบริวารชิงไปครองเสียแล้ว

พระอินทร์และเทวดามีฤทธิ์เดชมากมาย แต่ฆ่าอสูรอย่างไร อสูรก็ไม่ตาย

พระอิศวรทรงรู้แก่ใจ เหตุที่อสูรหิรัณย์กสิปุกำเริบเสิบสาน ก็เพราะพระองค์เองเป็นตัวการ ประทานพร

เทพบุตรมนุษย์เดียรฉาน สังหารมันมิได้ดังประสงค์ ปวงศาสตราอาวุธสุดจะปลง ฟันลงก็จะแหลกทลายลาญ ยามราตรีจะฆ่าไม่อาสัญ ถึงกลางวันก็ไม่ม้วยสังขาร ในเคหาอสุราไม่วายปราณ ที่กลางแจ้งขุนมารไม่บรรลัย

ก็ในเมื่อพระองค์เป็นผู้ให้พรเอง จึงจะฆ่าอสูรไม่ได้ แล้วก็ทรงชี้ให้พระอินทร์ไปหาพระนารายณ์

พระนารายณ์รับงาน เสด็จไปตั้งหลักที่เขาพระสุเมรุ เนรมิตองค์เป็นนรสิงห์ คือรูปกายเป็นมนุษย์แต่เศียรเป็นสิงห์ มีเล็บคมเป็นกรด สำแดงฤทธิ์หวั่นไหวไปทั่วทั้งโลก

จากนั้นก็เสด็จไปวิมานไพชยนต์ สู้กับอสูรหิรัณย์กสิปุ...

อสูรสู้ไม่ได้ สิ้นแรงล้มลงแต่ไม่ยอมตาย

ทรงรอย่ำค่ำ ก็ลากอสูรไปที่ประตูวิมาน เหยียบร่างอสูรไว้ แล้วถาม

กูนี้จะเป็นเทพบุตร หรือสัตว์มนุษย์เป็นไฉน ที่มือนี้ศัสตราอาวุธใด จงนิ่งดูในใจให้ดี เวลานี้ราตรีหรือกลางวัน กุมภัณฑ์อย่าทะนงศักดิ์ศรี ที่ตรงมึงนอนอยู่นี้ จะเป็นที่ภายนอกหรือภายใน

หิรัณย์กสิปุ ตอบแบบยอมรับว่า

พระนรสิงห์ ไม่ใช่ทั้งเทวดา มนุษย์และสัตว์ ที่หัตถ์ไม่ใช่อาวุธ แต่มองดูเหมือนเล็บ เวลานี้เป็นเวลาย่ำค่ำ จึงไม่ใช่กลางวันหรือกลางคืน ที่ตรงนี้ไม่ใช่ทั้งภายในเคหสถาน หรือกลางแจ้ง

เมื่อยอมรับแล้ว พระนรสิงห์ก็ฉีกร่างหิรัณย์กสิปุเป็นชิ้นๆ สิ้นชีวิต

เรื่องนรสิงหาวตาร เป็นพระนารายณ์อวตาร ปราบอสูรที่ประพฤติเป็นเภทภัย ปางที่ 4 ในจำนวน 10 ปางครับ

แต่ละปาง พระนารายณ์ทรงรับงานยากๆ...อย่างงานนี้ ทรงต้องใช้พระจินตนาการไม่น้อย แต่สุดท้าย ทุกเรื่องที่ทรงอวตาร ก็ทรงปราบมารสำเร็จลุล่วง

นรสิงหาวตาร แม้เป็นเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ แต่ก็มีประเด็นคิดลึกซึ้งแยบคาย...ให้คนรุ่นหลังได้แนวทาง

กระบวนการเขียนกติกาเลือกตั้ง ที่กำลังมีการตั้งป้อมค้าน... ก็ดูจะเป็นจินตนาการ “ปราบมารที่จำแลงมาในคราบนักการเมือง” อีกแบบหนึ่ง

ส่วนการปราบมารแบบอื่นๆที่คนโบราณตั้งใจออกแบบไว้...

ในวรรณคดีไทยมากมาย ใครอยากรู้ ก็ลองไปหา นามานุกรรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 4

นี่คือหนังสืออ้างอิง ที่รวบรวมชื่อวรรณคดีไทย 385 ชื่อ ชื่อวรรณคดีภาษาอังกฤษ 21 ชื่อ และชื่อผู้แต่ง 61 ชื่อ จำนวน 2 เล่ม รวม 880 หน้า ราคาแค่ 990 บาท เท่านั้น

หาซื้อได้ที่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เลขที่ 20 อาคาร มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน) ถนนพระบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทรศัพท์, โทรสาร 0–2880–9212, โทรศัพท์ 0–2434–6255, 0–2880–9429

หรือกองงานในส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โทรศัพท์ 0–2280–3581.

กิเลน ประลองเชิง

21 ส.ค. 2560 09:11 21 ส.ค. 2560 10:49 ไทยรัฐ