วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พบตึก 10% ล็อกประตูหนีไฟ

ถังดับเพลิงมีน้อย, หมดอายุ-กทม.ร่วม วสท.สำรวจตึกทั่วกรุง


รายงานข่าวจากสำนักการโยธาเปิดเผยว่า จากการที่ กทม.โดยสำนักการโยธา ร่วมมือกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สุ่มตรวจอาคาร 9 ประเภททั่วกรุงเทพฯ ที่ต้องยื่นใบรายงานตรวจสอบความปลอดภัยอาคารประจำปี โดยเฉพาะอาคารชุมนุมคน อาคารขนาดใหญ่ และอาคารสูงในย่านชุมชน พบว่าร้อยละ 10 ของอาคารที่มีการสุ่มตรวจทุกอาทิตย์ มีปัญหาประตูหนีไฟชำรุด อาคารบางแห่งมีการล็อกประตูหนีไฟ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอาคารแจ้งเหตุผลว่า เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินในอาคาร กรณีนี้ถือว่าผิดข้อกำหนดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยที่ระบุว่าห้ามล็อกประตูหนีไฟในอาคาร เพื่อให้ประชาชนในอาคารสามารถอพยพได้ทันท่วงทีหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น อีกทั้งยังพบว่า อาคารบางแห่งมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือดับเพลิงไม่เพียงพอ หรือเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งานจนไม่สามารถใช้การได้ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอาคารไม่รู้วิธีการใช้เครื่องมือดับเพลิงที่ติดตั้งภายในอาคาร ในส่วนนี้ กทม.จะประสานเจ้าหน้าที่จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการอบรมผู้ดูแลอาคารต่อไป

ทั้งนี้ กทม.และ วสท.จะร่วมกันสุ่มตรวจอาคารที่อยู่ในข่ายอาคาร 9 ประเภททุกสัปดาห์ หากพบว่ามีข้อปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามหลักความปลอดภัย กทม.จะแจ้งให้เจ้าของอาคารปรับปรุงแก้ไขภายใน 30 วัน ก่อนทำการตรวจซ้ำ หากพบยังไม่มีการแก้ไขตามกำหนด จะดำเนินคดีตามกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร โดยมีโทษจำคุก 3 เดือน ปรับ 60,000 บาท และปรับต่อเนื่องอีกวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะมีการแก้ไขให้เสร็จ และหากการแก้ไขไม่ถูกต้อง กทม.จะสั่งระงับใช้อาคารต่อไป.

รายงานข่าวจากสำนักการโยธาเปิดเผยว่า จากการที่ กทม.โดยสำนักการโยธา ร่วมมือกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สุ่มตรวจอาคาร 9 ประเภททั่วกรุงเทพฯ ที่ต้องยื่นใบรายงานตรวจสอบความปลอดภัยอาคารประจำปี 20 ส.ค. 2560 23:45 20 ส.ค. 2560 23:51 ไทยรัฐ