วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รองนายกฯ เยี่ยมชม มทส.ดูความพร้อมสถานที่จัด ครม.สัญจร โคราช

รองนายกรัฐมนตรี ตรวจความพร้อมสถานที่จัด ครม.สัญจร ที่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ขณะที่ ผวจ.นครราชสีมา และ มทภ.2 เดินทางไปดูการเตรียมสถานที่บริเวณสวนสาธารณะเทศบาล ต.หัวทะเล เพื่อต้อนรับนายกฯ พบปะชาวโคราช...

เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 20 สิงหาคม 2560 พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานรี และนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รอง ผวจ.นครราชสีมา และคณะให้การต้อนรับพร้อมรายงานการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ของฝ่ายต่างๆ และทีมล่วงหน้า ทั้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) รวมถึงฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจากตรวจเยี่ยมวันนี้รู้สึกพึงพอใจอย่างยิ่งกับการเตรียมความพร้อมของ มทส. ที่ระดมสรรพกำลังเตรียมการทั้งด้านอาคารสถานที ห้องประชุม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับการประชุมไว้อย่างดี พร้อมเต็มที่แล้ว คาดว่าในวันจัดประชุมก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้อำนวยการเทคโนธานี กล่าวว่า โอกาสสำคัญที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี จะเดินทางมาประชุม ครม. สัญจรที่ มทส. จึงขอโอกาสในการนำเสนอนิทรรศการผลงานเด่นของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 เรื่อง คือ Smart Farm สอดรับกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เน้นในเรื่องการเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งการที่จะทำอย่างนั้นได้ต้องใช้ข้อมูล และความร่วมมือมากมาย จึงใช้วิศวกรรมเกษตร การจัดการเครื่องมือทางมด้านการเกษตร เพื่อบริหารจัดการการทำเกษตรแปลงใหญ่ การใช้ข้อมูลสารสนเทศ เช่น ด้านสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลด้านเกษตรอัจฉริยะ ใช้ระบบ Sensor มาช่วยบริหารจัดการ เพื่อเกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้ อีกด้านเราจะแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของมหาวิทยาลัย ในด้านเรามีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เป็นที่ยอมรับทั่วไป ซึ่งก็สอดรับกับนโยบบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม รวมถึงการนำขยะมาแปรรูปเป็นพลังงาน หรือ Waste 2 Energy Corner ด้วย

ผู้อำนวยการเทคโนธานี กล่าวด้วยว่า ส่วนการผลักดันในฐานะมหาวิทยาลัย มทส. จะนำเสนอภาพรวมของมหาวิทยาลัยในการใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม 7,000 ไร่ ที่ได้ดำเนินพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินกิกกรรมทางวิชาการเป็นที่เรียบร้อยและพึงพอใจ เราติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับประเทศและนานาชาติ ถือเป็นความสำเร็จและคุ้มค่าของรัฐบาลในการลงทุนจัดตั้งมหาวิทยาลัยในภูมิภาคแห่งนี้ ตลอดระยะเวลา 27 ปี และขณะนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้จัดการศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่เรายังมีการจัดการเรื่องสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย การมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ซึ่งรองรับการรักษาพยาบาลของประชาชนในพื้นที่ เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลมหาราช และโรงพยาบาลอื่นๆ ในกระทรวงสาธารณสุข เพราะฉะนั้นเราจึงต้องร่วมผลักดันเรื่องการขอใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อสะดวกกับการบริหารจัดการดังกล่าวต่อไป

ต่อมา เมื่อเวลา 14.00 น. ที่บริเวณเทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลเอกจีระศักดิ์ ชมประสพ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี, พลโทวิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2, พลตำรวจโทชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 และ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งการบูรณาการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทหารกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวทะเล ได้เร่งมือตกแต่งจัดเตรียมสถานที่บริเวณสวนสาธารณะเทศบาล ต.หัวทะเล เพื่อเตรียมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ที่จะเดินทางไปพบปะประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21 สิงหาคมนี้ ก่อนเข้าร่วมประชุม ครม.สัญจร โดยเจ้าหน้าที่ได้นำรถแบ็กโฮปรับเกลี่ยสภาพพื้นดิน และกำจัดวัชพืชที่อยู่ภายในสระน้ำ พร้อมทั้งปูพื้นหญ้า และตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งเวที และจัดเตรียมเก้าอี้ไว้อีกจำนวนกว่า 1,000 ตัว สำหรับให้ประชาชนที่จะเดินทางไปต้อนรับนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ด้วย

ส่วน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้ จังหวัดนครราชสีมาได้เตรียมความพร้อมรับคณะรัฐมนตรีไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการรักษาความสงบเรียบร้อยต่างๆ โดยจะใช้กำลังทหารร่วมกับกำลังตำรวจ ดูแลความสงบเรียบร้อยทุกจุดที่นายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางไป โดยเฉพาะบริเวณอาคารสุรสัมมนาคาร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุม ครม.สัญจร จะมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

ผู้เข้าออกพื้นที่จะต้องผ่านการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด โดยในการประชุม ครม.สัญจรครั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมาเตรียมโครงการเสนอแก่คณะรัฐมนตรีหลายโครงการ อาทิ โครงการยกระดับรถไฟทางคู่ผ่านตัวเมืองนครราชสีมา, โครงการสร้างปอดแห่งใหม่เมืองโคราช, โครงการผลักดันสายการบินพาณิชย์, โครงการผันน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไปยังเขื่อนลำตะคอง, โครงการแก้ปัญหาภัยแล้งในลุ่มน้ำลำเชียงไกร และโครงการแก้มลิงในพื้นที่อำเภอประทาย และอำเภอโนนแดง

รองนายกรัฐมนตรี ตรวจความพร้อมสถานที่จัด ครม.สัญจร ที่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ขณะที่ ผวจ.นครราชสีมา และ มทภ.2 เดินทางไปดูการเตรียมสถานที่บริเวณสวนสาธารณะเทศบาล ต.หัวทะเล เพื่อต้อนรับนายกฯ พบปะชาวโคราช... 20 ส.ค. 2560 20:40 20 ส.ค. 2560 21:10 ไทยรัฐ