วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยังไม่ฟังธง เปิดปิดมหาวิทยาลัยตามเดิม ทปอ.ระบุ ต้องรอผลวิจัยก่อน

ทปอ.กำหนดค่าสมัคร 'ทีแคส' แล้ว เผยให้อิสระมหาวิทยาลัย ขณะที่ 'ศ.ดร.สุชัชวีร์' ชี้การเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน ต้องรอผลวิจัย

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 60 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ทปอ. ว่า ที่ประชุมไม่ได้มีการหารือเรื่องการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน แต่ทราบเรื่องที่ ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.), ที่ประชุมสภาประธานคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ปคมทร.), ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.), ที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สคศท.), ที่ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย มีมติยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้สั่งการให้มหาวิทยาลัยกลับมาเปิดปิดภาคเรียนตามเดิม คือ ภาคเรียนที่ 1 ช่วงเดือน พ.ค.-ต.ค. และ ภาคเรียนที่ 2 ช่วงเดือน พ.ย.-เม.ย.ของทุกปี

ทั้งนี้ ทปอ.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอและติดตามผลงานวิจัย เรื่อง ผลกระทบเกี่ยวกับการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำลังดำเนินการ นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยและศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลาง หรือ ทีแคส ด้วย เนื่องการจากช่วงเวลาการเปิดปิดภาคเรียนมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง ทั้งนี้ ถือเป็นสิทธิของคณาจารย์มหาวิทยาลัยที่ออกมาเคลื่อนไหว ซึ่ง ทปอ.ไม่ขัดข้อง

รศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการ ทปอ. กล่าวว่า ทปอ.มีมติเกี่ยวกับกับค่าสมัครคัดเลือกบุคคลในระบบทีแคส ซึ่งเริ่มในปีการศึกษา 2561 โดยค่าสมัคร รอบที่ 1 การรับจากแฟ้มสะสมผลงาน รอบที่ 2 การรับแบบโควตา มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ และรอบที่ 5 เป็นการรับตรงอิสระ ให้เป็นอำนาจของมหาวิทยาลัยในการกำหนดอัตราค่าสมัคร

ทั้งนี้ การรับรอบ ที่ 1 และ 2 มหาวิทยาลัยจะต้องจ่ายให้ ทปอ. เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดในระบบเคลียริ่งเฮาส์ 50 บาทต่อคน ที่ผ่านการคัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัย ส่วนค่าสมัคร รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน สาขาวิชาละ 200 บาท และค่าเคลียริ่งเฮาส์ 100 บาท และ ค่าสมัครรอบที่ 4 การรับสมัครในระบบแอดมิชชั่นกลาง คิดค่าสมัคร อันดับแรก 150 บาท อันดับต่อไป 50 บาท

ทปอ.กำหนดค่าสมัคร 'ทีแคส' แล้ว เผยให้อิสระมหาวิทยาลัย ขณะที่ 'ศ.ดร.สุชัชวีร์' ชี้การเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน ต้องรอผลวิจัย 20 ส.ค. 2560 17:40 20 ส.ค. 2560 18:01 ไทยรัฐ