วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลชี้รัฐบาล บิ๊กตู่ มีคดีใหญ่เพิ่มขึ้น หนุนใช้ ม.44 ปราบปรามจริงจัง

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจคดีใหญ่ในสายตาประชาชน ส่วนใหญ่มอง รบ.บิ๊กตู่ มีคดีใหญ่เพิ่มขึ้น คนไม่กลัวกฎหมาย สังคมเสื่อมโทรม แนะรัฐบาลปราบปรามจริงจัง พัฒนาความเป็นอยู่ หนุนใช้ ม.44 จัดการ  

ในช่วงนี้มีเหตุการณ์ร้ายแรงและคดีใหญ่ๆ ให้ติดตามข่าวหลายเรื่อง เช่น คาร์บอมบ์ ยาเสพติด การปล้นฆ่า คนสูญหาย และคดีอุกฉกรรจ์ ทั้งที่อยู่ในช่วงการบริหารประเทศโดยรัฐบาล "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ที่มีอำนาจ คสช.อยู่ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อคดีใหญ่ต่างๆ "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,168 คน ระหว่างวันที่ 15-19 ส.ค.60 สรุปผลได้ ดังนี้

1.ประชาชนคิดว่าคดีใหญ่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ มีมากขึ้น เหมือนเดิม หรือน้อยลง?


อันดับ 1 มากขึ้น 47.35% เพราะคนมีจิตใจโหดเหี้ยมรุนแรงมากขึ้น ไม่เกรงกลัว ไม่เคารพกฎหมาย สื่อมักนำเสนอข่าวให้เห็นบ่อยครั้ง ฯลฯ 
อันดับ 2 เหมือนเดิม 44.17% เพราะสภาพเศรษฐกิจและสังคมเสื่อมโทรม ความเหลื่อมล้ำมีมาก คดีต่างๆ มีให้เห็นทุกยุคทุกสมัย ฯลฯ 
อันดับ 3 น้อยลง 8.48% เพราะรัฐบาลปราบปรามอย่างจริงจัง อยู่ในช่วง คสช.มีอำนาจพิเศษ สามารถใช้มาตรา 44 ได้ ฯลฯ

2.ประชาชนคิดว่าควรมีแนวทางป้องกันปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้าง

2.1) คดีความมั่นคง เช่น การก่อการร้าย คาร์บอมบ์ ควรมีแนวทางป้องกัน ดังนี้


อันดับ 1 รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างจริงจัง เจรจา พูดคุย เสริมสร้างความสามัคคี 67.89%


อันดับ 2 เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย เฝ้าระวัง หน่วยข่าวกรองต้องแม่นยำ 66.35%

อันดับ 3 ประชาชนในพื้นที่ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา และระมัดระวังตนเอง 49.40%

2.2) คดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การปล้น คนสูญหาย ควรมีแนวทางป้องกัน ดังนี้


อันดับ 1 พัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 68.58%


อันดับ 2 ติดกล้องวงจรปิดที่ใช้งานได้จริงตามจุดต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 63.36%


อันดับ 3 สื่อนำเสนอข่าวอย่างระมัดระวัง ป้องกันการลอกเลียนแบบ 62.84%

2.3) คดีอุกฉกรรจ์ เช่น ฆาตกรรมโหด ฆ่าเผาทำลายศพ อุ้มฆ่า ยาเสพติด ควรมีแนวทางป้องกัน ดังนี้


อันดับ 1 รัฐบาลปราบปรามอย่างจริงจัง ลงโทษรุนแรง ประหารชีวิต 70.46%


อันดับ 2 สร้างงาน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ 66.95% 

อันดับ 3 ครอบครัวให้ความรักความอบอุ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 64.30%

3.ประชาชนคิดว่าคดีต่างๆ เหล่านี้สามารถใช้กฎหมายธรรมดาหรือต้องใช้มาตรา 44 ในการจัดการเพื่อให้เกิดความสงบและความมั่นคง

อันดับ 1 ใช้มาตรา 44 จัดการ 52.77% เพราะเป็นอำนาจพิเศษ เด็ดขาด ดำเนินการได้รวดเร็ว ทำให้ผู้คิดกระทำผิดเกรงกลัว ลดขั้นตอนการทำงาน ฯลฯ

อันดับ 2 ใช้กฎหมายธรรมดาจัดการ 47.23% เพราะกฎหมายเดิมมีบทลงโทษที่ชัดเจนอยู่แล้ว สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายมากกว่า ฯลฯ.


สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจคดีใหญ่ในสายตาประชาชน ส่วนใหญ่มอง รบ.บิ๊กตู่ มีคดีใหญ่เพิ่มขึ้น คนไม่กลัวกฎหมาย สังคมเสื่อมโทรม แนะรัฐบาลปราบปรามจริงจัง พัฒนาความเป็นอยู่ หนุนใช้ ม.44 จัดการ 20 ส.ค. 2560 11:14 20 ส.ค. 2560 13:11 ไทยรัฐ