วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดวันแรก

สตม.เปิดใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ สำหรับ ชาวต่างชาติ แก้ปัญหาผู้โดยสารหนา แน่นในสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเปิดให้ชาวสิงคโปร์ใช้งานเป็นประเทศแรก จากนั้นจะขยายไปสู่ประเทศอื่นๆ โดยจะพิจารณาเป็นรายประเทศ เน้นประเทศ ที่นักท่องเที่ยวมีศักยภาพสูง ประชาชน เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นจำนวนมาก.

สตม.เปิดใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ สำหรับ ชาวต่างชาติ แก้ปัญหาผู้โดยสารหนา แน่นในสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเปิดให้ชาวสิงคโปร์ใช้งานเป็นประเทศแรก 20 ส.ค. 2560 00:23 20 ส.ค. 2560 00:23 ไทยรัฐ