วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกอบราชยาน

เจ้าหน้าที่สำนักช่างสิบหมู่และช่างจิตอาสา ร่วมกันประกอบชิ้นส่วนสำคัญ “พระราชเชนทร ยานน้อย” ที่จัดสร้างขึ้นใหม่ เข้ากับองค์บุษบก เป็นที่เรียบร้อยงดงาม ซึ่งโดยภาพรวมการจัดทำไปได้กว่าร้อยละ 80 แล้ว.