วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกอบราชยาน

เจ้าหน้าที่สำนักช่างสิบหมู่และช่างจิตอาสา ร่วมกันประกอบชิ้นส่วนสำคัญ “พระราชเชนทร ยานน้อย” ที่จัดสร้างขึ้นใหม่ เข้ากับองค์บุษบก เป็นที่เรียบร้อยงดงาม ซึ่งโดยภาพรวมการจัดทำไปได้กว่าร้อยละ 80 แล้ว.

เจ้าหน้าที่สำนักช่างสิบหมู่และช่างจิตอาสา ร่วมกันประกอบชิ้นส่วนสำคัญ “พระราชเชนทร ยานน้อย” ที่จัดสร้างขึ้นใหม่ เข้ากับองค์บุษบก เป็นที่เรียบร้อยงดงาม 20 ส.ค. 2560 00:11 20 ส.ค. 2560 00:11 ไทยรัฐ