วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบช.ภ.3 ลงดาบเด้ง ผกก.กันทรลักษ์-ผกก.กาบเชิง เซ่นพิษบกพร่องต่อหน้าที่

ผบช.ภ.3 ลงดาบย้ายด่วน ผกก.สภ.กันทรลักษ์-ผกก.สภ.กาบเชิง จ.ศรีสะเกษ เหตุไม่สนองนโยบาย และพบข้อบกพร่องหลายประการ ให้ไปปฏิบัติราชการที่ ศปก.ภ.จว.ศรีสะเกษ มีกำหนด 30 วัน...เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผบช.ภ.3 ได้มีหนังสือด่วนสุด เลขที่ 0018.173/5115 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 60 เรื่องการพิจารณาข้อบกพร่อง พ.ต.อ.ชยากร เทศะบำรุง ผกก.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ ไปปฏิบัติราชการที่ ศปก.ภ.จว.ศรีสะเกษ มีกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค.60 เป็นต้นไป และให้ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พิจารณามีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจผู้ที่เห็นสมควรไป รรท.ในตำแหน่ง ผกก.สภ.กันทรลักษ์ ภายในอำนาจ แล้วรายงานผลให้ทราบ และให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาข้อบกพร่องผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวทุกนายแล้วรายงานให้ ภ.3 ทราบ ภายใน 30 วัน (ภายในวันที่ 18 ก.ย.60) เนื่องจากแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วน ที่ รองนายกฯ (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และผบ.ตร.กำหนดให้ข้าราชการตำรวจทุกนายถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่ปรากฏว่าทีมสุ่มตรวจของ ภ.3 ได้ไปตรวจ ที่ สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ พบข้อบกพร่องหลายประการตามข้อ 2 แสดงให้เห็นว่า ผกก.สภ.กันทรลักษ์ ไม่ควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตนที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

นอกจากนี้ พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผบช.ภ.3 ยังได้มีหนังสือด่วนสุด เลขที่ 0018.173/5116 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 60 เรื่องการพิจารณาข้อบกพร่อง พ.ต.อ.ไผ่พนา เพ็ชรเย็น ผกก.สภ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ ไปปฏิบัติราชการที่ ศปก.ภ.จว.สุรินทร์ มีกำหนด 30 วัน เช่นเดียวกันทั้งนี้ทีมสุ่มตรวจของ ภ.3 ได้ไปตรวจ ที่ สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ และ สภ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ พบข้อบกพร่องหลายประการ แสดงให้เห็นว่า ผกก.ทั้ง 2 โรงพัก ไม่ควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตนที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ.

ผบช.ภ.3 ลงดาบย้ายด่วน ผกก.สภ.กันทรลักษ์-ผกก.สภ.กาบเชิง จ.ศรีสะเกษ เหตุไม่สนองนโยบาย และพบข้อบกพร่องหลายประการ ให้ไปปฏิบัติราชการที่ ศปก.ภ.จว.ศรีสะเกษ มีกำหนด 30 วัน...

 19 ส.ค. 2560 20:29 19 ส.ค. 2560 21:05 ไทยรัฐ