วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สตม. เปิดใช้ AUTO GATE สำหรับชาวต่างชาติ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

สตม. เปิดใช้ AUTO GATE สำหรับชาวต่างชาติที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว โดยนำร่องสิงคโปร์ เป็นประเทศแรก เพื่อแก้ปัญหาผู้โดยสารหนาแน่น ขานรับ THAILAND 4.0...เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 19 ส.ค.60 พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. พร้อมด้วยนายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และพล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย ผบก.ตม.2 ร่วมกันเปิดใช้งานช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Gate) สำหรับชาวต่างชาติ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยได้เปิดให้สิงคโปร์ใช้งานเป็นประเทศแรก จากนั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เปิดให้ผู้โดยสารจากประเทศอื่นๆ ใช้งาน ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายประเทศ โดยคำนึงถึงเหตุผลด้านความมั่นคงเป็นหลัก


พล.ต.ท.ณัฐธร กล่าวว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้หารือร่วมกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ นายธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และ Mr.Clarence YEO ผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองและด่านพรมแดน ประเทศสิงคโปร์ (ICA) ในการเปิดให้ประชาชนสามารถใช้ช่องตรวจอัตโนมัติได้ ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการเดินทาง โดยระบบ Auto Gate เป็นไปตามนโยบาย THAILAND 4.0 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนโยบายด้านความมั่นคงของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง ด้วยการนำนวัตกรรมมาเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แก้ไขปัญหาผู้โดยสารหนาแน่นในสนามบิน อันเนื่องมาจากข้อจำกัดทางด้านกายภาพ ทั้งพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารและจำนวนเคาน์เตอร์ช่องตรวจ เน้นการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ลดปริมาณผู้โดยสารที่เข้าตรวจกับเจ้าหน้าที่ ถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาผู้โดยสารหนาแน่นในสนามบินอย่างเป็นรูปธรรมโดยในระยะแรกได้เปิดให้ผู้โดยสารจากประเทศสิงคโปร์ใช้งานเป็นประเทศแรก เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่เดินทางเข้าประเทศเป็นจำนวนมากและบ่อยครั้ง รวมถึงไม่มีปัญหาด้านความมั่นคงและเป็นประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าไทย ขณะนี้ได้เปิดทดลองให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากนั้นจะขยายไปถึงสนามบินนานาชาติทั่วประเทศ อาทิ ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานอู่ตะเภา พร้อมทั้งเปิดให้ชาติอื่นๆ มาลงทะเบียน โดยจะพิจารณาเป็นรายประเทศ เน้นประเทศที่นักท่องเที่ยวมีศักยภาพสูง แต่ละปีมีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก โดยคำนึงถึงเหตุผลด้านความมั่นคงเป็นหลักทั้งนี้ ระบบช่องตรวจ Auto Gate จะทำการจัดเก็บข้อมูลของผู้โดยสาร, ภาพถ่าย และลายพิมพ์นิ้วมือ เพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเดินทางครั้งถัดไป และทำงานร่วมกับระบบตรวจสอบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) ตรวจสอบผู้โดยสารทันทีที่เช็กอินกับสายการบิน ทำให้ระบบมีความปลอดภัยสูง เชื่อถือได้ เสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ.

สตม. เปิดใช้ AUTO GATE สำหรับชาวต่างชาติที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว โดยนำร่องสิงคโปร์ เป็นประเทศแรก เพื่อแก้ปัญหาผู้โดยสารหนาแน่น ขานรับ THAILAND 4.0...
 19 ส.ค. 2560 16:30 19 ส.ค. 2560 16:50 ไทยรัฐ