วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ในหลวง พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบอุทกภัย ยโสธร-มุกดาหาร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร...

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ส.ค. 2560 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดยโสธร ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดยโสธร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จำนวน 300 ครอบครัว

สำหรับจังหวัดยโสธร ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ตาลัส” และ“เซินกา” ตั้งแต่วันที่ 14-28 ก.ค. 2560 ได้รับความเสียหายรวม 9 อำเภอ 71 ตำบล 613 หมู่บ้าน ซึ่งในอำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้รับผลกระทบ จำนวน 12 ตำบล 74 หมู่บ้าน 

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดมุกดาหาร ณ หอประชุมโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จำนวน 300 ครอบครัว

สำหรับจังหวัดมุกดาหารได้รับผลกระทบจำนวน 7 อำเภอ 52 ตำบล 523 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 27,844 ครอบครัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพและให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไป ซึ่งราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร... 19 ส.ค. 2560 16:17 19 ส.ค. 2560 16:29 ไทยรัฐ