วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'มุขมนตรีพม่า'เยี่ยมชม'กองแลน'ปายแคนยอน ถึงกับทึ่งธรรมชาติที่สวยงาม

มุขมนตรีแห่งสหภาพเมียนมาและคณะ เข้าศึกษาดูงานสถานที่ท่องเที่ยว "กองแลน" แคนยอนเมืองปาย สะพานเหล็กประวัติศาสตร์ท่าปาย ชมวิถีการถนนคนเดิน และแลนด์มาร์กของเมืองปาย...


เมื่อวันที่ 18 ส.ค.60 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน และนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย ร่วมต้อนรับ Mr. L Phoung Sho Chief Minister Kayah State Myanmar มุขมนตรีแห่งสหภาพเมียนมา และคณะ พร้อมนำศึกษาดูงานสถานที่ท่องเที่ยวสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ณ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย บ้านท่าปาย หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ฮี้ และสถานที่ท่องเที่ยว "กองแลน" แคนยอนเมืองปาย ณ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


"กองแลน" ( PAI CANYON ) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เรียกว่า "ปายแคนยอน" เป็นความอัศจรรย์จากธรรมชาติ มีลักษณะคล้ายแกรนด์แคนยอน เกิดจากการยุบตัวของดิน การกัดเซาะของแรงลมและฝน จนเกิดร่องลึกและหน้าผาสูงชัน ส่วนสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ถือเป็น "ประตูสู่เมืองปาย" เดิมเป็นสะพานเหล็ก "นวรัฐ" ใช้สำหรับข้ามแม่น้ำปิง ของ จ.เชียงใหม่ ต่อมา พ.ศ.2516 ไม่ได้ใช้การแล้ว ทาง อ.ปาย จึงได้ทำเรื่องขอและนำมาสร้างแทนสะพานไม้ข้ามแม่น้ำปายที่ถูกกระแสน้ำพัดพาไป ปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเป็นแลนด์มาร์กของเมืองปาย และยังคงมีการบูรณะรักษาควบคู่ไปกับสะพานคอนกรีตที่สร้างไว้คู่ขนานกัน โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินข้ามสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ไป-มา เพื่อสัมผัสกับบรรยากาศของลำน้ำปายได้


โดยในช่วงค่ำผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำคณะของมุขมนตรีฯ เดินทางไปเที่ยวชมถนนคนเดินปาย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงและไฮไลต์ของเมืองปาย ซึ่งในช่วงหัวค่ำจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พากันเดินเที่ยวบนถนนและซื้อสินค้า ต่างๆ ซึ่งมีทั้งสินค้าที่ระลึก และอาหารว่างนานาชนิด ในการเยี่ยมชมครั้งนี้คณะศึกษาดูงานจากสหภาพเมียนมา ได้สนใจและเลือกซื้อสินค้า เพื่อเป็นของที่ระลึกและของฝากจากร้านค้าขายของฝาก เช่น เสื้อยืด เสื้อผ้าชนเผ่า


แหล่งข่าว(ล่าม) ของคณะมุขมนตรีแห่งลอยก่อว์ สหภาพเมียนมา เผยว่า ในการเดินทางมาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ในครั้งนี้ ทางมุขมนตรี ได้มีดำริที่จะจัดให้มีการเปิดแหล่งท่องเที่ยวในรัฐคะยา ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยว หลายแห่งที่คล้ายกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน และในอนาคต อาจมีความเป็นไปได้สูงที่ทาง รัฐคะยา จะมีการเชื่อมการท่องเที่ยวกันจังหวัดแม่ฮ่องสอน และมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวจากแม่ฮ่องสอน เดินทางไปท่องเที่ยวในรัฐคะยา สหภาพเมียนมา.

มุขมนตรีแห่งสหภาพเมียนมาและคณะ เข้าศึกษาดูงานสถานที่ท่องเที่ยว "กองแลน" แคนยอนเมืองปาย สะพานเหล็กประวัติศาสตร์ท่าปาย ชมวิถีการถนนคนเดิน และแลนด์มาร์กของเมืองปาย... 19 ส.ค. 2560 15:19 19 ส.ค. 2560 16:36 ไทยรัฐ