วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช. ฟุ้ง 1 เดือนศูนย์ร้องเรียน คนแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต 129 เรื่อง

รองโฆษกคสช. เผย 1 เดือนหลังเปิดศูนย์ร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐสำเร็จเกินคาด ประชาชนแห่ร้องเรียน 1,320 เรื่อง พบเป็นเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตประพฤติมิชอบ 129 เรื่อง แจ้งผ่านสายด่วนมากสุด

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.60 พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. กล่าวว่าจากยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน ซึ่งคสช.และรัฐบาล ล่าสุดได้จัดตั้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ" เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ และได้เริ่มตั้งแต่ 14 ก.ค. โดยแจ้งข้อมูลทางสายด่วน 1299 , ตู้ ปณ.444 ราชดำเนิน กทม. หรือแจ้งเรื่องด้วยตนเองได้ที่หน่วยทหารทุกเหล่าทัพทั่วประเทศ ที่มีอยู่ 293 ศูนย์ ใน 69 จังหวัด

ทั้งนี้ จากการทำงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีประชาชนสนใจแจ้งข้อมูลมากถึง 1,320 เรื่อง แยกเป็นผ่านสายด่วน 668 เรื่อง, ตู้ ปณ. 433 เรื่อง และแจ้งด้วยตนเองในส่วนกลาง 102 เรื่องและแจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องในภูมิภาค/หน่วยทหารทั่วประเทศอีก 117 เรื่อง โดยพบว่า ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเรื่องการประพฤติมิชอบและการขอความช่วยเหลือในเรื่องของความเดือดร้อน เช่น ปัญหาที่ดินทำกิน ข้อพิพาททางกฎหมาย การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เป็นต้น ซึ่งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ โดยคณะทำงานกลั่นกรองได้นำข้อมูลทุกเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณา และดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่เป็นเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ 129 เรื่อง ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ ศอตช. และเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน แต่ไม่เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ส่งเรื่องให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 666 เรื่องเพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนตามช่องทางของรัฐบาล สุดท้ายเป็นเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 110 เรื่อง ได้ส่งเรื่องให้ต้นสังกัดดำเนินการสอบสวนแล้ว

นอกจากนี้เป็นเรื่องร้องเรียนที่ข้อมูลยังไม่เพียงพอ และรอรับรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ร้อง 11 เรื่อง โดยจะนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองในห้วงต่อไป และเรื่องร้องเรียนที่ไม่มีรายละเอียดที่จะสามารถดำเนินการได้ 404 เรื่อง

รองโฆษกคสช. เผย 1 เดือนหลังเปิดศูนย์ร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐสำเร็จเกินคาด ประชาชนแห่ร้องเรียน 1,320 เรื่อง พบเป็นเจ้าหน้าที่รัฐประพฤติมิชอบ 129 เรื่อง แจ้งผ่านสายด่วนมากสุด 19 ส.ค. 2560 12:31 19 ส.ค. 2560 13:03 ไทยรัฐ