วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขาลง! โพลชี้คะแนนความพอใจต่อ รบ. 'บิ๊กตู่' บริหารครบ 3 ปี ลดทุกด้าน

"กรุงเทพโพลล์" เผยผลสำรวจ "ประเมินผลงาน 3 ปี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" พบว่าคะแนนความพึงพอใจจากประชาชนลดลงทุกด้าน ส่วนใหญ่อยากให้ปฏิรูปเศรษฐกิจ ปราบคอร์รัปชัน และราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ก่อนเลือกตั้ง

เนื่องจากในเดือนส.ค.60 จะครบกำหนดช่วงเวลาที่ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บริหารประเทศครบ 3 ปี "กรุงเทพโพลล์" โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง "ประเมินผลงาน 3 ปี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,216 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

จากการสำรวจพบว่า ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ในช่วง 3 ปี เฉลี่ย 5.27 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ลดลงจากการประเมินการทำงานรอบ 2 ปี 6 เดือน ที่ได้ 5.83 คะแนน และรอบ 2 ปี ที่ได้ 6.19 คะแนน โดยการสำรวจครั้งนี้รัฐบาลได้คะแนนลดลงทุกด้าน

สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ.ประยุทธ์ ในช่วง 3 ปี ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ย 7.00 คะแนน ซึ่งลดลงจากการประเมินรอบ 2 ปี 6 เดือน ที่ได้ 7.40 คะแนน และรอบ 2 ปี  ที่ได้ 7.57 คะแนน โดยการสำรวจครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้คะแนนลดลงทุกด้าน

ส่วนเรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลปฏิรูปให้สำเร็จก่อนจัดให้มีการเลือกตั้ง มากที่สุด พบว่า ร้อยละ 32.5 ระบุว่าทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นและมีความมั่นคงกว่านี้ รองลงมาร้อยละ 12.8 ระบุว่าให้ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันทั้งในวงราชการและการเมือง และร้อยละ 10.0 ระบุว่าให้ดูแลราคาสินค้าเกษตรเช่น ข้าว ยางพารา ไม่ให้ตกต่ำ

"กรุงเทพโพลล์" เผยผลสำรวจ "ประเมินผลงาน 3 ปี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" พบว่าคะแนนความพึงพอใจจากประชาชนลดลงทุกด้าน ส่วนใหญ่อยากให้ปฏิรูปเศรษฐกิจ ปราบคอร์รัปชัน และราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ก่อนเลือกตั้ง 19 ส.ค. 2560 11:07 19 ส.ค. 2560 11:51 ไทยรัฐ