วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกอบลวดลายพระราเชนทรยานน้อยคืบกว่า80% ปิดทองประดับกระจกราชรถปืนใหญ่ (คลิป)

สำนักช่างสิบหมู่ เผยประกอบลวดลาย “พระราเชนทรยานน้อย” สำหรับเชิญพระบรมราชสรีรางคาร พระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ 4 คืบหน้าไปกว่าร้อยละ 80 เหลือประดับกระจกบางส่วน และแกะสลักรูปครุฑยุดนาค นำไปประกอบบริเวณท้องไม้ เพื่อให้สมพระเกียรติมากที่สุด

วานนี้ (18 สิงหาคม) ที่สำนักช่างสิบหมู่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่กำลังนำหลังคาย่อเก็จ ประดับเครื่องยอด 5 ชั้น ทั้งช่อฟ้า บราลี นาคปัก บันแถลง องค์ระฆัง ประกอบเข้ากับองค์บุษบกของพระราเชนทรยานน้อย ซึ่งใช้สำหรับเชิญพระบรมราชสรีรางคารพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ 4 ที่ได้จัดสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ซึ่งออกแบบและเขียนแบบโดยชุลีวัลย์ วงศ์บุญ นายช่างศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร


โดยปรับแบบจากพระที่นั่งราเชนทรยาน ที่สร้างตั้งแต่สมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อายุกว่า 200 ปี ให้มีขนาดเล็กลง มีความสูงจากฐานจรดยอด 4 เมตร 10 เซนติเมตร ยาว 5 เมตร 48 เซนติเมตร และกว้าง 1 เมตร มีคานหามทั้งหมด 4 คาน ใช้คนหามทั้งหมด 56 คน สร้างด้วยไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกทั้งองค์ เป็นราชยานทรงบุษบกจัตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง หลังคาซ้อนกัน 5 ชั้น

ทั้งนี้การจัดสร้างได้คืบหน้าไปกว่าร้อยละ 80 ขณะนี้ได้ประกอบลวดลายพระราเชนทรยานน้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการประดับกระจกบางส่วน รวมทั้งแกะสลักรูปครุฑยุดนาค ทั้ง 12 ตน ที่จะนำไปประกอบบริเวณท้องไม้ ซึ่งครุฑนั้น เป็นเครื่องประกอบสำคัญที่แสดงถึงพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์

เมื่อเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันรุ่งขึ้นจะใช้พระราเชนทรยานน้อยเชิญพระบรมราชสรีรางคาร หรือ เถ้าพระบรมอัฐิ กลับสู่พระบรมมหาราชวัง

ขณะที่อีกด้านหนึ่งของสำนักช่างสิบหมู่ นายช่างและจิตอาสาฯ ได้ร่วมกันปิดทองลวดลายของราชรถปืนใหญ่ หมายเลข 21866 ที่ใช้ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 3 เพื่อเชิญพระโกศพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการเวียนอุตราวัฏ (เวียนซ้าย) รอบพระเมรุมาศ ซึ่งออกแบบลวดลายโดยนายชนะโยธิน อุปลักษณ์ นายช่างศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ตามแบบราชรถปืนใหญ่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ที่ประกอบด้วยราชรถปืนใหญ่ส่วนหลังและส่วนหน้า ซึ่งราชรถส่วนหน้าใช้ในการเชื่อมต่อการฉุดชักและบังคับทิศทาง


ขณะที่ราชรถส่วนหลังเป็นฐานรองพระโกศพระบรมศพฯ ที่ใช้ปืนใหญ่ภูเขาแบบ 51 มาดำเนินการจัดสร้าง โดยลวดลายของชั้นฐานด้านล่างได้ปรับเปลี่ยนจากเดิมเป็นฐานขาหมู มาเป็นฐานขาสิงห์ ซึ่งแสดงถึงฐานานุศักดิ์ของพระมหากษัตริย์ ส่วนฐานด้านบนยังคงเป็นกลีบบัว รองรับด้วยแปรก ปลายแคร่ด้านหน้าประดับด้วยไม้แกะสลักเศียรพญานาคปิดทอง ส่วนปลายแคร่เป็นหางพญานาค

นอกจากนี้ยังเพิ่มการประดับลวดลายที่แคร่ปืนใหญ่ เป็นไม้แกะสลักประจำยาม ปิดทอง ส่วนที่ล้อประดับด้วยไม้แกะสลักลายกระจัง ปิดทองบริเวณรอบดุมล้อ คาดว่าการปิดทองประดับกระจกจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ และจะได้เคลื่อนย้ายไปยังโรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ในสัปดาห์หน้าต่อไป.
สำนักช่างสิบหมู่ เผยประกอบลวดลาย “พระราเชนทรยานน้อย” สำหรับเชิญพระบรมราชสรีรางคาร พระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ 4 คืบหน้าไปกว่าร้อยละ 80 เหลือประดับกระจกบางส่วน และแกะสลักรูปครุฑยุดนาค 19 ส.ค. 2560 09:36 21 ส.ค. 2560 10:30 ไทยรัฐ