วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ก่อสร้างคืบ 24% เชื่อเสร็จทันกำหนดปี 62

รักษาการอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เผย ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ คืบหน้าแล้ว 24% คาดต้นปี 61 โครงสร้างหลักแล้วเสร็จทุกอาคาร เชื่อ เสร็จทันตามกำหนด

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยระหว่างการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมระบบสาธารณูปการ มูลค่า 2,128 ล้านบาท ซึ่งบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้างบนพื้นที่ 405 ไร่ กำหนดแล้วเสร็จในปี 2562 ว่า ขณะนี้การก่อสร้างโดยภาพรวม ณ เดือนสิงหาคม 2560 ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 24.41 ซึ่งถือเป็นผลงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ 

ทั้งนี้ ในส่วนของการก่อสร้างอาคารอำนวยการ (อาคาร A) ซึ่งมีขนาด 5 ชั้น ปัจจุบันโครงสร้างหลักเกือบแล้วเสร็จแล้วทั้งหมด อยู่ระหว่างการมุงหลังคาซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนนี้ ขณะที่อาคารโรงพยาบาลจะประกอบด้วย อาคาร B, C และ D มีขนาด 9 ชั้น โดยอาคาร B และ C กำลังสร้างชั้นที่ 4 ส่วนอาคาร D กำลังสร้างชั้นที่ 3 ภาพรวมคาดว่าในต้นปี 2561 จะสามารถสร้างโครงสร้างหลักได้แล้วเสร็จทั้งหมด จากนั้นจะดำเนินการในขั้นตอนงานสถาปัตยกรรมและงานระบบต่อไป

นอกจากนี้ สำหรับอาคารบ้านพักบุคลากรซึ่งประกอบด้วย อาคาร R1 บ้านพักสูง 4 ชั้น ขนาด 160 หน่วย จำนวน 1 หลัง ตอนนี้กำลังก่อสร้างชั้นที่ 3 อาคาร R2 บ้านพักบุคลากรโสด สูง 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง หลังละ 80 หน่วย กำลังก่อสร้างชั้นที่ 3 อาคาร R3 บ้านพักบุคลากรครอบครัว 3 หลัง หลังละ 60 หน่วย ปัจจุบันกำลังก่อสร้างชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 อาคาร R4 บ้านพักเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 25 หน่วย ปัจจุบันกำลังก่อสร้างในชั้นที่ 2 ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเร่งรัดให้แล้วเสร็จได้ตามสัญญาทุกหลัง

“หลังจากที่ได้มีการปรับแผนใหม่แล้ว การก่อสร้างก้าวหน้าไปมากและใกล้เคียงกับแผนที่วางไว้ ขณะนี้ได้มีการส่งมอบงานไปแล้วจำนวน 6 งวดงาน ถึงสิ้นปี 2560 จะมีการส่งมอบงานอีก 4 งวดงาน รวมเป็น 10 งวดงาน โดยเราจะเร่งรัดให้โครงการการก่อสร้างแล้วเสร็จได้ตามสัญญา ซึ่งศูนย์การแพทย์แห่งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีขนาด 750 เตียง มีบุคลากรทางการแพทย์ไม่น้อยกว่า 3,000 คน มีการให้บริการทางการแพทย์ใน 14 สาขาความเชี่ยวชาญ รองรับการให้บริการเฉลี่ยปีละกว่า 1 ล้านคน วันนี้ พวกเราชาววลัยลักษณ์เร่งทำงานกันอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว.

รักษาการอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เผย ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ คืบหน้าแล้ว 24% คาดต้นปี 61 โครงสร้างหลักแล้วเสร็จทุกอาคาร เชื่อ เสร็จทันตามกำหนด 19 ส.ค. 2560 08:30 19 ส.ค. 2560 09:13 ไทยรัฐ