วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ติดตามงาน ผลิตข้าวคุณภาพต้นแบบ

รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามงานวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้แปรรูปข้าว เพื่อสุขภาพบ้านหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ พบมีการเจริญเติบโตอย่างดี จากเงินทุน 2 แสน ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า 10 ล้าน

วันที่18 ส.ค.60 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลงานด้านวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพบ้านหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยมี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับพร้อมด้วยสมาชิกเกษตรกร กว่า 200 คน ซึ่งที่นี่มีการรวมกลุ่มผู้แปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพ จดทะเบียนตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 มี นางณัฏฐ์นรี วงศ์เอี่ยมสิริ เป็นประธานกลุ่ม เริ่มแรกมีสมาชิก 22 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 120 คน จากเงินทุน 2 แสนบาท ขณะนี้มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 10 ล้านบาท โดยใช้ชื่อสินค้า “ข้าวอารมณ์ดี” ด้วยการใช้ภูมิปัญญาของชาวอีสาน ผสานกับการเรียนรู้พัฒนาของกลุ่ม เริ่มจากการทำข้าวฮาง พัฒนาสู่การทำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าวกล้องงอก ซึ่งมีสารกาบาช่วยให้สมองรู้สึกผ่อนคลาย นอนหลับได้สบาย ช่วยลดความเครียด ทำให้อารมณ์ดี ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใช้ข้าวมะลิอินทรีย์ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์มากกว่า 10 ตันต่อปี

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้พูดถึงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เป็นโครงการที่น้อมนำเอาศาสตร์พระราชา มาสู่การปฏิบัติ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำมาเป็นแนวทางหลักในการกำหนดนโยบาย โดยให้ประชาชนใช้หลักคิดเอง ทำเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความยั่งยืนในภาคการเกษตร โดยใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่พัฒนาให้เติบโต รวมกลุ่มกันทำในลักษณะแปลงใหญ่ และนำผลิตมาเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป

รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามงานวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้แปรรูปข้าว เพื่อสุขภาพบ้านหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ พบมีการเจริญเติบโตอย่างดี จากเงินทุน 2 แสนปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า 10 ล้าน 19 ส.ค. 2560 01:50 19 ส.ค. 2560 02:12 ไทยรัฐ