วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กก.งบ 61 สภา กทม. หั่นงบกว่า 3 พันล้าน

รายงานข่าวจากศาลาว่าการ กทม. แจ้งว่า เมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยมีการพิจารณางบประมาณของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รายการที่รอการพิจารณาตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค.ถึงปัจจุบัน และงบกลาง ทั้งนี้ ผลการประชุมพิจารณางบประมาณฯในครั้งนี้ มีรายการปรับ-ลดทั้งหมด 6 รายการ เป็นเงิน 100.38 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 5 รายการ ประกอบด้วย 1.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวลชน 2.ค่าใช้จ่ายโครงการลูกช้างคัพ 3.ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร 4.ค่าใช้จ่ายโครงการแสดงสำหรับสมาชิกศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 5.เงินอุดหนุนการบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้รวมยอดที่ปรับ-ลดของหน่วยงานสังกัดต่างๆ ของ กทม. ตั้งแต่วันที่ 7-16 ส.ค. เป็นเงิน 3,004,386,500 บาท โดยฝ่ายบริหารสามารถแปรงบประมาณกลับเข้ามาอีกครั้งในวันที่ 22-24 ส.ค. ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมสภา วาระ 2 และ 3 ต่อไป.

รายงานข่าวจากศาลาว่าการ กทม. แจ้งว่า เมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 19 ส.ค. 2560 00:50 19 ส.ค. 2560 00:50 ไทยรัฐ