วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อธิบดี ทช.ร่วม ขรก. ลงเจตจำนงสุจริต

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.60 ที่ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพฯ นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นำคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท ลงนามเจตจำนงสุจริต เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สนับสนุนในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล ตลอดจนนำพากรมทางหลวงชนบทไปสู่การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกัน ปรามปราบการทุจริต ให้เป็นไปตามประกาศเจตจำนงสุจริตที่ได้ร่วมกันลงนาม จากนั้นได้ประชุมผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ทั้งนี้ กรมได้มอบเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของกรมที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย.

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.60 ที่ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพฯ นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นำคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท ลงนามเจตจำนงสุจริต เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 19 ส.ค. 2560 00:45 19 ส.ค. 2560 00:46 ไทยรัฐ