วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.เปิดการอบรม 6 หลักสูตรช่างก่อสร้างในชุมชน

ที่โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.(ดินแดง) เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2560 นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวหลังเป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิชาชีพช่างก่อสร้างในชุมชนว่า โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันนายช่างดี บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เป็นที่ปรึกษา ซึ่งได้พิจารณาหลักสูตรร่วมกับคณะทำงานโครงการอบรมวิชาชีพช่างก่อสร้างในชุมชน จำนวนหลักสูตร 6 วิชาช่าง ประกอบด้วย ช่างปูกระเบื้อง ช่างก่ออิฐ ฉาบปูน ช่างเชื่อม ช่างไม้ก่อสร้าง ช่างติดตั้งผนังฝ้าเพดาน ช่างเดินท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์ ทั้งนี้ ได้แบ่งการอบรมออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 อบรมแบบ Training for trainers ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม-15 กันยายน 2560 ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) ส่วนระยะที่ 2 กทม. ร่วมกับที่ปรึกษาจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างสถานีฝึกวิชาชีพช่าง จำนวน 6 วิชาช่าง นำร่องเปิดสอนในโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.ดินแดง 1.

ที่โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.(ดินแดง) เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2560 นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวหลังเป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิชาชีพช่างก่อสร้างในชุมชนว่า โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 ส.ค. 2560 00:43 19 ส.ค. 2560 00:44 ไทยรัฐ