วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

3 แคนดิเดตลุ้นเก้าอี้ "ผอ.โรงจำนำ กทม."

กองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (โดยวิธีสัมภาษณ์) ในวันที่ 25 ส.ค. เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักการคลัง (ชั้น 2) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) เพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1.นายบุญเลิศ พัฒนารุ่งอโนทัย 2.นายนภดล เพิ่มพิทยา และ 3.นายสิรินทร์ ปิยพฤทธิ์ ซึ่งผู้สมัครที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะมีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2547.

กองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (โดยวิธีสัมภาษณ์) ในวันที่ 25 ส.ค. เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักการคลัง (ชั้น 2) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 19 ส.ค. 2560 00:40 19 ส.ค. 2560 00:41 ไทยรัฐ