วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บี้หน่วยอบรมชดเชยค่าเสียหายครู

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยกรณีหน่วยงานจัดอบรมพัฒนาครู 22 หน่วยงาน แจ้งยกเลิกหลักสูตรจัดอบรม 87 หลักสูตรในโครงการพัฒนาครูครบวงจรของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทำให้มีครูที่ลงทะเบียนอบรมเข้ารับการอบรม 22,349 ราย ได้รับผลกระทบว่า ขณะนี้ สพค.ได้ทำหนังสือถึง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยแนบข้อมูลโรงเรียนและรายชื่อครูที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้เขตพื้นที่ฯไปสำรวจข้อมูลอีกครั้ง เพราะแม้ว่าการจัดอบรมในหลักสูตรที่แจ้งยกเลิกจะยังไม่เกิดขึ้น แต่มีครูที่จ่ายเงินเพื่อเป็นค่าจองตั๋วเดินทาง ค่าที่พักไว้ก่อนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ครูจึงให้เขตพื้นที่ฯเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและเป็นตัวแทนครู โดยให้ครูกรอกรายละเอียดผ่านแบบฟอร์ม จากนั้นนิติกรของแต่ละเขตพื้นที่ฯจะนำมาเป็นข้อมูลพร้อมเป็นตัวแทนครูประสานไปยังหน่วยจัดทั้ง 22 หน่วยที่แจ้งยกเลิกหลักสูตร เพื่อให้ชดเชยค่าเสียหายแก่ครูที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว

ผอ.สพค. กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระบบดำเนินการนำยอดเงินที่หักออกจากระบบกลับคืนในระบบของครูเรียบร้อยแล้ว เพื่อครูจะได้สามารถไปเลือกคอร์สอบรมใหม่ ดังนั้นจึงอยากฝากบอกครูว่าไม่ต้องกังวลว่าตัวเองจะเสียสิทธิ์ นอกจากนี้ สพค.จะทำหนังสือถึงสถาบันคุรุพัฒนาด้วย เพื่อให้ทราบว่าทั้ง 87 หลักสูตรที่ขอยกเลิกเป็นหลักสูตรอะไรและของหน่วยงานใด แต่เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในอนาคต หน่วยงานที่เสนอหลักสูตรเข้ามาให้พิจารณาในอนาคตได้.

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยกรณีหน่วยงานจัดอบรมพัฒนาครู 22 หน่วยงาน แจ้งยกเลิกหลักสูตรจัดอบรม 87หลักสูตรในโครงการพัฒนา 19 ส.ค. 2560 00:24 19 ส.ค. 2560 00:25 ไทยรัฐ