วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อบจ.พะเยาจัดงานวันวิทยาศาสตร์ เยาวชนตื่นเต้นชมงานแน่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จัดงาน โครงการงานวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2560 เพื่อเทอดพระเกียรติ ร.4 รวมทั้งกระตุ้นส่งเสริม และพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ได้เห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์...

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2560 ที่อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ริมกว๊านพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการงานวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2560 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ นำเสนอความรู้ และนำนันทนาการต่างๆ มาแสดง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระตุ้นส่งเสริม และพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยีและเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้มีจำนวนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มมากยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ เกมสัมผัสแห่งจินตนาการ มหัศจรรย์เปิดแผ่นป้ายทายนักวิทยาศาสตร์ การทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ ฉายสารคดีพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 4 แดนอาณาจักรแห่งชีวิต ตอนชีวิตในน้อยในกว๊านพะเยา แดนฟิสิกส์ ภูเขาไฟระเบิด และแดนดาราศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจัดขึ้นในวันนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีนักเรียน เยาวชน และนักศึกษา ทั่วไปให้ความสนใจ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จัดงาน โครงการงานวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2560 เพื่อเทอดพระเกียรติ ร.4 รวมทั้งกระตุ้นส่งเสริม และพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ได้เห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์... 18 ส.ค. 2560 21:00 18 ส.ค. 2560 21:13 ไทยรัฐ