วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์ เร่งเพิ่มร้านธงฟ้าประชารัฐ รองรับสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเพิ่มจำนวนสินค้า และสาขาร้านธงฟ้าประชารัฐ เพื่อรองรับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย หวังใช้เป็นช่องทางดูแลค่าครองชีพคนจน มั่นใจส่งออกไทยปี 60 จะขยายตัวในระดับ 5% พร้อมผลักดันให้เป็นไปตามเป้าหมาย...

วันที่ 18 ส.ค. 60 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงาน “วันพาณิชย์” ในโอกาสกระทรวงพาณิชย์ครบรอบ 97 ปี ว่า แผนการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ในช่วงครึ่งปีหลัง จะเน้นเรื่องการดูแลค่าครองชีพให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะการดูแลกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่กระทรวงการคลังจะออกบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย เพื่อใช้ในการขึ้นรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี รวมทั้งได้ลดหย่อนค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และสามารถนำมาใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคภายในร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่กระทรวงพาณิชย์พัฒนาขึ้นมาได้อีกด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะเร่งขยายร้านธงฟ้าประชารัฐให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย และยังมีแผนเพิ่มจำนวนสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขายภายในร้านธงฟ้าประชารัฐให้มากขึ้นด้วย จากเดิมที่มีสินค้า 48 รายการ เช่น สบู่ ยาสีฟัน แชมพู น้ำยาล้างจาน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง จำหน่ายผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐในราคาต่ำกว่าท้องตลาด 15-20% รวมทั้งจะขยายจำนวนร้านค้าดั้งเดิม (โชห่วย) ให้เข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐให้มากขึ้น จากปัจจุบันที่มีร้านค้าเข้าร่วมเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐแล้ว 3,700 แห่ง

สำหรับแผนการขยายสาขาของร้านธงฟ้าประชารัฐ จะผลักดันให้ร้านโชห่วยที่อยู่ในการดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีมากถึง 20,000 แห่ง มาเข้าร่วมมากขึ้น เบื้องต้น จำนวนสาขาที่เพิ่มอาจไม่ได้มาก ก็ต้องทยอยและพัฒนากันไป รวมถึงเพิ่มสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้นด้วย เพราะหากเพิ่มสินค้าและสาขาของร้านธงฟ้าประชารัฐ จะทำให้เข้าถึงแหล่งผู้ที่มีบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด ส่วนรูปแบบการใช้จ่ายภายในร้านจะเป็นอย่างไร อยู่ระหว่างการศึกษา

นอกจากนี้ การดูแลภาคการส่งออก พาณิชย์ยังคงมั่นใจว่ามูลค่าการส่งออกไทยปี 60 จะเป็นไปตามเป้าหมายขยายตัวในระดับ 5% ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว ซึ่งมูลค่าการส่งออกในช่วง 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 60 ขยายตัวแล้ว 7.83% มากกว่าเป้าหมายทั้งปีที่ตั้งไว้ขยายตัว 5% แต่กระทรวงฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ยังคงจัดกิจกรรมเพื่อผลักดันภาคการส่งออกให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ส่วนการดูแลราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ได้ออกมาตรการเพิ่มเติมมาหลายอย่าง ทั้งการจับคู่ให้ผู้ซื้อลงนามสัญญาซื้อสินค้าเกษตรโดยตรงกับภาคเกษตรกร รวมทั้งการออกมาตรการดูแล โดยเฉพาะมีการออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ให้ผู้รวบรวม (พ่อค้าคนกลาง) ทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ต้องแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และราคา ซึ่งจะเป็นการดูแลสินค้าเกษตรทั้งระบบ

อย่างไรก็ตาม สำหรับแนวทางการดำเนินการในเรื่องบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยนั้น คาดว่ากระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับกรมบัญชีกลาง ให้ผู้ที่ถือบัตรสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐผ่านบัตรดังกล่าวในวงเงิน 100 บาท/เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 เป็นต้นไป.

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเพิ่มจำนวนสินค้า และสาขาร้านธงฟ้าประชารัฐ เพื่อรองรับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย หวังใช้เป็นช่องทางดูแลค่าครองชีพคนจน มั่นใจส่งออกไทยปี 60 จะขยายตัวในระดับ 5% พร้อมผลักดันให้เป็นไปตามเป้าหมาย... 18 ส.ค. 2560 17:25 18 ส.ค. 2560 17:40 ไทยรัฐ