วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พะเยา 'สร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แผ่นดินล้านนา' จากรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่

นายกเทศมนตรีดอกคำใต้ จ.พะเยา ร่วมมือชาวบ้าน สร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แผ่นดินล้านนา เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.9 ครบรอบ 84 พรรษา เป็นแบบอย่างให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิม

วันที่ 18 ส.ค.60 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยัง "พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แผ่นดินล้านนา เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.9" ซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของ จ.พะเยา ที่มีการจัดภาพพระราชกรณียกิจและพระราชอิริยาบถต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในหลวง ร.9 พร้อมด้วยวัตถุโบราณศิลปวัตถุท้องถิ่นจำนวนมาก ที่ชาวบ้านร่วมกันนำมาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังตลอดผู้คนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยววิถีของคนดอกคำใต้ 

นายจีรเดช ศรีวิราช นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้ กล่าวว่า ตนเองได้ร่วมกับชาวบ้านอำเภอดอกคำใต้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แผ่นดินล้านนา เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.9 ครบรอบ 84 พรรษา ที่ผ่านมาโดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านศรีชุม ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าที่ยกเลิกการเรียนการสอนมาอายุร่วม 100 ปี มาเป็นที่จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีการจัดห้องแสดงนิทรรศการของพระองค์ท่านไว้ โดยมีชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันนำเอา รูปภาพโบราณ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ โบราณวัตถุศิลปวัตถุมารวมกันไว้ในพิพิธภัณฑ์ฯ 

ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ฯ ได้บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนดอกคำใต้แต่เดิมมีความเป็นอยู่อย่างไร และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ศึกษาอย่างถูกต้องซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เป็น สิ่งของในพิพิธภัณฑ์ไม่มีค่าสูง แต่ได้บ่งบอกถึงคนในอำเภอดอกคำใต้ เป็นอย่างดี และที่สำคัญการสร้างพิพิธภัณฑ์ดอกคำใต้ หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แผ่นดินล้านนา ขึ้นมาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง ร.9 ครบรอบ 84พรรษา 

นายกเทศมนตรีดอกคำใต้ จ.พะเยา ร่วมมือชาวบ้าน สร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แผ่นดินล้านนา เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.9 ครบรอบ 84 พรรษา เป็นแบบอย่างให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิม 18 ส.ค. 2560 11:14 18 ส.ค. 2560 12:32 ไทยรัฐ