วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

องค์กรสิทธิชุมชนพะเยา นำ 81คนไทยพลัดถิ่น ยื่นเรื่องรับรองขอความเป็นไทย


องค์กรสิทธิชุมชนพะเยา นำชาวเขา-กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น 81 คน ยื่นเรื่องต่อสำนักทะเบียน อำเภอดอกคำใต้ เพื่อให้คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทย หลังพลัดถิ่นและยังไม่สามารถได้คืนสัญชาติไทย...เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ นายสุรพงษ์ กองจันทึก นักสิทธิมนุษยชน สภาทนายความแห่งประเทศไทย องค์กรสิทธิชุมชน จังหวัดพะเยา นำกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 81 คน เข้ายื่นเรื่องต่อสำนักทะเบียนอำเภอดอกคำใต้ เพื่อพิจารณา และส่งให้คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นพิจารณารับรองความเป็นคนไทยให้คนไทยพลัดถิ่น หลังคนไทยพลัดถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยากว่า 81 คนในการคืนสัญชาติไทยให้กับคนไทยพลัดถิ่น ยังไม่สามารถได้คืนสัญชาติหลังจากเรียกร้องอยู่นาน สุดท้ายก็มีการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติ ในการคืนสัญชาติไทยให้กับคนไทยพลัดถิ่น ในปี พ.ศ.2555 แต่ก็มีคนไทยพลัดถิ่นอีกจำนวนมากที่ไม่ได้รับการคืนสัญชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยพลัดถิ่นในภาคเหนือนายสุรพงษ์ ระบุว่า ได้นำคนกลุ่มไทยพลัดถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าทำการยื่นเรื่องต่อสำนักงานทะเบียนในแต่ละอำเภอ ซึ่งมีจำนวน 81 ราย กระจายอยู่ในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดพะเยา โดยมีมากที่สุดจำนวน 36 คน ที่อำเภอเชียงคำ เพื่อที่ทางหน่วยงานราชการจะดำเนินการคืนสัญชาติให้กับกลุ่มคนดังกล่าวด้านนายสุจิต ปลัดอำเภอนายทะเบียน อำเภอดอกคำใต้ เจ้าหน้าที่ทะเบียน กล่าวว่า มีการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติ ในการคืนสัญชาติไทยให้กับคนไทยพลัดถิ่น ในปี พ.ศ.2555 หลังจากเรียกร้องอยู่นานสุดท้ายก็มีการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติ ในการคืนสัญชาติไทยให้กับคนไทยพลัดถิ่น ในปี พ.ศ.2555 แต่ก็มีคนไทยพลัดถิ่นอีกจำนวนมากที่ไม่ได้รับการคืนสัญชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยพลัดถิ่นในภาคเหนือ กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 81 คน จึงเข้ายื่นเรื่องต่อสำนักทะเบียนอำเภอเพื่อพิจารณา และส่งให้คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นพิจารณารับรองความเป็นคนไทยให้คนไทยพลัดถิ่นกลุ่มนี้ต่อไป"คนกลุ่มนี้เป็นคนที่เกิดในแขวงไซยะบุรี ซึ่งเดิมเคยเป็นของประเทศไทย แต่เสียดินแดนครั้งที่ 11 ในรัชกาลที่ 5 อาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อเนื่อง มีเอกสารที่รัฐไทยออกให้ ปัจจุบันไม่ได้ถือสัญชาติใดๆ มีรูปร่างลักษณะและวิถีชีวิตเหมือนคนไทย สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้เข้าใจ มีแผนผังเครือญาติสัญชาติไทยให้การรับรอง มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติสัญชาติ แก้ไขฉบับที่ 5 พ.ศ.2555 เป็นคนไทยพลัดถิ่นที่ต้องได้รับการคืนสัญชาติ และมีงานวิจัยคนไทยพลัดถิ่นภาคเหนือ จากศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองรับว่าเป็นคนไทยพลัดถิ่นจริง" นายสุจิต กล่าว.

องค์กรสิทธิชุมชนพะเยา นำชาวเขา-กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น 81 คน ยื่นเรื่องต่อสำนักทะเบียน อำเภอดอกคำใต้ เพื่อให้คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทย หลังพลัดถิ่นและยังไม่สามารถได้คืนสัญชาติไทย...

 18 ส.ค. 2560 10:25 18 ส.ค. 2560 10:47 ไทยรัฐ