วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปตท.ระดมสมองลุยไทยแลนด์4.0

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท.ได้ระดมความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ (บอร์ด) ปตท. เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนองค์กรให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ความท้าทายในปัจจุบัน และเป็นกลไกผลักดันเศรษฐกิจประเทศ โดยเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในอนาคต และสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน ทั้งนี้ ปตท.ได้กำหนดกรอบการลงทุนในอนาคตให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืน (SDG) โดยเน้นการลงทุนที่ให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น ภายใต้ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติสู่ไทยแลนด์ 4.0

นายเทวินทร์กล่าวถึงแผนลงทุน 5 ปี (ปี 60-64) ของกลุ่ม ปตท.ว่า เน้นลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) คือ โครงการคลังแอลเอ็นจี โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โครงการปรับปรุงโรงกลั่นและปิโตรเคมี และโครงการธุรกิจใหม่ เช่น อุตสาหกรรมชีวภาพ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม รวมทั้ง โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซีไอ) และได้เตรียมความพร้อมด้านงานบริหาร เช่น การปรับโครงสร้างหน่วยธุรกิจน้ำมันให้แข่งขันได้อย่างเสรี การปรับโครงสร้างการถือหุ้นธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ การจัดโครงสร้างธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ และจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนและทีมสรรหาธุรกิจใหม่เพื่อลงทุนต่อยอดธุรกิจในอนาคต ดังนั้นแม้รัฐจะเปิดเสรีนำเข้าแอลเอ็นจี ปตท.มั่นใจว่าแข่งขันกับผู้ค้ารายอื่นได้แน่นอน ซึ่ง ปตท.จะแยกการจัดทำบัญชีในส่วนของการบริหารท่อก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้ผู้นำเข้ารายอื่นมาใช้ท่อได้เช่นกัน ทั้งนี้ ผลดำเนินงาน ปตท.และบริษัทย่อยไตรมาส 2 ปีมีกำไรสุทธิ 31,317 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อน 14,851 ล้านบาท งวดครึ่งแรกปีนี้มีกำไรสุทธิ 77,485 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28,937 ล้านบาท หรือ 59.6% จากครึ่งแรกปี 59.

กลุ่ม ปตท.ได้ระดมความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ (บอร์ด) ปตท. เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนองค์กรให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ความท้าทายในปัจจุบัน และเป็นกลไกผลักดันเศรษฐกิจประเทศ โดยเตรียมความพร้อมรองรับ 18 ส.ค. 2560 08:10 18 ส.ค. 2560 08:11 ไทยรัฐ