วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เลี้ยงกุ้งยึดหลัก“3สะอาด” ซีพีเอฟหนุนสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน

ซีพีเอฟถ่ายทอดหลัก “3 สะอาด” ลูกกุ้งสะอาด พื้นบ่อสะอาด และน้ำสะอาด ให้สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี แก้ปัญหาโรคตายด่วนในกุ้ง (EMS) เพิ่มอัตรารอดของกุ้งเป็น 80-90% พร้อมพัฒนาบ่อเลี้ยงกุ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกร

นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟได้ค้นคว้าศึกษาเพื่อทำความเข้าใจโรคของกุ้ง เพื่อกลับมาพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์กุ้งที่แข็งแรง การอนุบาล จนถึงการเพาะเลี้ยงที่ต่อสู้กับโรคตายด่วนในกุ้ง (EMS) และโรคต่างๆ จนเป็นที่มาของ “หลัก 3 สะอาด” ซึ่งประยุกต์ใช้เลี้ยงกุ้ง ช่วยป้องกันโรค และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่การเลี้ยงต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ และผลผลิตสะอาด อย่างไรก็ตามซีพีเอฟจะเร่งถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

“หลัก 3 สะอาด” ประกอบด้วย “ลูกกุ้งสะอาด” “พื้นบ่อสะอาด” และ “น้ำสะอาด” ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานของการผลิตอาหารปลอดภัย ตั้งแต่การใช้พันธุ์ลูกกุ้งที่แข็งแรง สะอาด อยู่ในบ้านสะอาด ลดการเกิดเชื้อโรค น้ำสะอาด โปร่ง กุ้งอยู่สบายไม่ติดโรค โตเร็ว และลดอัตราสูญเสีย”

นายดำรง เสนาะสรรพ์ ประธานสหกรณ์ประมง คุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ในปี 59 มีโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ ซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลที่จับมือกับภาคเอกชน เพื่อให้ภาคเอกชนได้ถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงกุ้งที่ได้มาตรฐาน โดยสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่เกษตรกร ตนจึงได้อาสานำร่องเข้าร่วมโครงการ โดยเลี้ยงกุ้งด้วยหลัก 3 สะอาดของซีพีเอฟ

“การเลี้ยงกุ้งในช่วงแรกของสหกรณ์ได้ผลดี แต่จากการขาดองค์ความรู้สมัยใหม่ การปล่อยน้ำลงไปในลำน้ำธรรมชาติทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมถอยลง ปนเปื้อนเชื้อโรค เกิดการแพร่ระบาดของโรคกุ้ง ผลผลิตกุ้งต่อไร่ลดลง และยังถูกซ้ำเติมด้วยโรค EMS สมาชิกสหกรณ์ทุกคนซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อย ซึ่งมีพื้นที่เพียงคนละ 2-3 ไร่ เมื่อเจอกับภาวะขาดทุน จึงต้องหยุดเลี้ยงกุ้ง ทำให้ไม่มีเงินมาชำระหนี้สหกรณ์ จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ”

ทั้งนี้ หลังได้รับการถ่ายทอด “หลัก 3 สะอาด” จะต้องเตรียมบ่อที่สะอาด เพื่อป้องกันสาเหตุของเชื้อโรค เช่น ขี้กุ้ง อาหารกุ้ง ซากแพลงก์ตอน และขุดหลุมกลางบ่อเพื่อเป็นที่รวมตะกอน ต้องมีการปรับปรุงฟาร์มใหม่ มีบ่อเก็บพักน้ำสะอาดมากขึ้น เพื่อคอยเปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อเลี้ยงให้โปร่งใส เพื่อให้กุ้งอยู่สบาย กินอาหารดี โตเร็ว และไม่เป็นโรค ที่สำคัญเกษตรกรต้องใส่ใจสังเกตความสะอาดในน้ำที่ใช้เลี้ยงกุ้งอย่างใกล้ชิด นำหลักวิทยาศาสตร์มาใช้ในการวัดค่า DOC (Dissolve Organic Carbon) ในน้ำอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการเลี้ยง

สำหรับผลการดำเนินการในปีแรก ขนาดบ่อเลี้ยง 2.3 ไร่ มีผลการเลี้ยงเพิ่มเป็น 4 ตันต่อไร่ จากเดิมเคยได้เพียง 1 ตันต่อไร่ อัตรารอด 80-90% จากเดิมอัตรารอดไม่ถึง 70% และผลผลิตยังเพิ่มขึ้นเป็น 5 ตันต่อไร่ ในการเลี้ยงรอบที่ 2 และคาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในรอบถัดไป

“ในปีนี้มีสมาชิกของสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบนที่สนใจเข้าร่วมโครงการอีก 8 ราย รวมทั้งบ่อเลี้ยงกุ้งของตนยังกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเพื่อนเกษตรกรที่สนใจอีกหลายจังหวัด อาทิ เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่จังหวัดตรัง 14 คน ที่ตกลงจับมือเรียนรู้การนำหลัก “3 สะอาด” ด้วย”.

ซีพีเอฟถ่ายทอดหลัก “3 สะอาด” ลูกกุ้งสะอาด พื้นบ่อสะอาด และน้ำสะอาด ให้สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี แก้ปัญหาโรคตายด่วนในกุ้ง (EMS) เพิ่มอัตรารอดของกุ้งเป็น 80-90% พร้อมพัฒนาบ่อเลี้ยงกุ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกร 18 ส.ค. 2560 08:02 18 ส.ค. 2560 08:03 ไทยรัฐ