วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ของบเปลี่ยนเต็นท์รอรถเมล์ 100 ที่ ส.ก.ให้งบแค่ 7

นายสุธน อาณากุล ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันศาลาที่พักผู้โดยสารรอรถประจำทางที่อยู่ในความดูแลของ กทม. มีจำนวนทั้งสิ้น 2,300 หลัง ในจำนวนนี้เป็นเต็นท์ศาลาที่พักผู้โดยสารชั่วคราวจำนวน 100 หลัง กทม.เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเองทั้งหมด แต่การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพบปัญหาอุปสรรค คือ ไม่มีที่ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ในปีงบประมาณ 2561 สจส.จึงเสนอของบในการจัดทำศาลาที่พักผู้โดยสารแบบชั่วคราวให้เป็นแบบถาวรทั้ง 100 หลัง แต่สภา กทม.ได้พิจารณางบประมาณให้ดำเนินการเพียง 7 หลัง รวมงบประมาณ 1.7 ล้านบาท ได้แก่ บริเวณถนนพระราม 3 ถนนพระราม 4 แยกประชาสงเคราะห์ และถนนรัชดาภิเษก สำหรับสาเหตุที่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังมีเต็นท์ที่พักผู้โดยสารชั่วคราว ส่วนหนึ่งเกิดจากการร้องเรียนว่าหากก่อสร้างศาลาที่พักถาวรจะบดบังร้านค้า กทม.จึง ต้องทำเต็นท์ชั่วคราวก่อนระหว่างรอข้อยุติ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรอรถประจำทาง.

นายสุธน อาณากุล ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันศาลาที่พักผู้โดยสารรอรถประจำทางที่อยู่ในความดูแลของ กทม. มีจำนวนทั้งสิ้น 2,300 หลัง 18 ส.ค. 2560 00:00 18 ส.ค. 2560 00:00 ไทยรัฐ