วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประชุม 5 หน่วยงาน จัดสายเคเบิลลงดิน

รายงานจากศาลาว่าการ กทม. แจ้งว่าในวันที่ 1 ก.ย.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ที่กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ไอซีที) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และ กทม. เพื่อกำหนดแนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสารลงใต้ดิน ซึ่งปัจจุบันตามถนนสายหลักมีสายสื่อสารรวมระยะทางกว่า 3,500 กิโลเมตร ในส่วนนี้ กฟน. ทีโอที และแคทได้ดำเนินการจัดระเบียบและนำลงใต้ดินแล้วรวม 260 กิโลเมตร ขณะเดียวกัน กฟน.ยังมีแผนนำสายไฟฟ้า และจัดระเบียบสายสื่อสารลงใต้ดิน ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า 10 เส้นทาง ทั้งนี้ ที่ประชุมจะมีการหารือในประเด็นสายสื่อสารที่อยู่นอกเหนือจากแผนของ กฟน. และนอกเหนือจากที่ได้ ดำเนินการไปแล้ว ว่าจะให้ กทม.บริหารจัดการอย่างไร กสทช.จะกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง รวมถึงรูปแบบการก่อสร้าง การบริหารจัดการควรเป็นรูปแบบใด และควรเริ่มทำในพื้นที่ใดก่อน.

รายงานจากศาลาว่าการ กทม. แจ้งว่าในวันที่ 1 ก.ย.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ที่กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ไอซีที) 17 ส.ค. 2560 23:50 17 ส.ค. 2560 23:50 ไทยรัฐ