วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตัดงบจัดซื้อรถกู้ภัย สปภ.กทม.กว่า90ล.

นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เปิดเผยว่า การพิจารณางบประมาณของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักอนามัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมานั้น ในส่วนของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งขอตั้งงบประมาณมา 360,209,000 บาท คณะกรรมการได้ตัดไป 2 รายการ เนื่องจากรายละเอียดไม่ชัดเจน ได้แก่ 1.รถยนต์ปฏิบัติการกู้ภัยและช่วยชีวิตตึกถล่ม 4 คัน 63,680,000 บาท 2.รถกู้ภัยชนิดปรับระดับฐานล้อยกได้ไม่น้อยกว่า 2,200 มิลลิลิตร พร้อมรถบรรทุกสิบล้อและหางลากบรรทุกแบบกึ่งพ่วง 1 คัน 33,500,000 บาท ขณะที่สำนักเทศกิจ และสำนักอนามัยไม่มีการปรับลด ในส่วนของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปรับลด 1 รายการ.

นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 17 ส.ค. 2560 23:49 17 ส.ค. 2560 23:49 ไทยรัฐ