วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สส.ผนึก 3 หน่วยงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม

นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ร่วมกับกรมหม่อนไหม และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมไทย และการออกแบบ” โดยทั้ง 3 หน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไหมไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต่อยอดผลงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม นอกจากนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้

เข้าร่วมจัดงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” ซึ่งกระทรวงมหาดไทย จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-20 สิงหาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีโครงการพระราชดำริในการส่งเสริมอาชีพรายได้ของพสกนิกรทั้งประเทศ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี.

นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ร่วมกับกรมหม่อนไหม และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 17 ส.ค. 2560 23:42 17 ส.ค. 2560 23:42 ไทยรัฐ