วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกันภัยข้าวนาปี ชาวนาการันตีมีแต่ได้

“ปี 2545 พ่อป่วย แม่เริ่มทำนาไม่ไหว จึงลาออกจากงานกลับมาอยู่บ้าน ดูแลนาในพื้นที่ห้วยทับทัน ปีไหนหากฝนดี น้ำมากเกิน นาข้าวล่มจมหายเกือบครึ่ง ปีไหนแล้งหนัก ข้าวยืนต้นแห้งตาย ถ้าเจอแบบนี้ ปีนั้นเท่ากับทุนที่ลงไปสูญเปล่า”

ราณี ประกอบดี ชาวนา ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ บอกว่า ทำนาข้าวหอมมะลิมีต้นทุนค่าไถปรับที่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยยาตกไร่ละ 3,000-4,000 บาท ถ้าไม่มีปัญหาภัยธรรมชาติ นา 64 ไร่จะได้ข้าวประมาณ 40 เกวียน หักต้นทุนที่ลงไปยังพอมีเหลือ แต่ถ้าปีไหนน้ำท่วม แทบไม่มีข้าวให้เกี่ยวขาย

ปี 2554 รัฐมีโครงการประกันภัยข้าวนาปี ไร่ละ 120 บาท รัฐบาลควักจ่ายให้ครึ่งหนึ่ง ชาวบ้านออกอีกครึ่ง...ชาวบ้านไม่รู้รายละเอียดมาก ไม่สนใจกลัวไม่คุ้มกับเงินที่ต้องจ่ายทำประกันภัย เพราะแต่ละคนมีนาหลายไร่ รวมๆแล้วเป็นเงินก้อนโต หากน้ำไม่ท่วม ไม่แล้ง ต้องเสียเงินไปเปล่าๆ เลยไม่เห็นความสำคัญ

ปี 2555 รัฐบาลปรับนโยบายใหม่ ลดเบี้ยประกันลงมาเหลือไร่ละ 90 บาท ออกเงินช่วยเฉพาะชาวนาที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไร่ละ 64 บาท ส่วนที่เหลือ ถ้าเป็นชาวนาลูกค้า ธ.ก.ส. ไม่ต้องควัก ธนาคารจะออกให้แทน แต่ถ้าเป็นชาวนาทั่วไปต้องควักเบี้ยประกันภัยเองไร่ละ 36 บาท

“หนนี้คนเริ่มสนใจ ประกอบกับมีหน่วยงานเข้ามาให้ข้อมูลมากขึ้น เกิดภัยธรรมชาติขึ้นมา ยังพอได้ค่าเมล็ดพันธุ์บ้าง จึงตัดสินใจควักส่วนต่างทำประกันภัยข้าวนาปี และเป็นไปตามคาด ปีนั้นห้วยทับทันน้ำท่วมนา 64 ไร่ เสียหายไป 35 ไร่ หลังรัฐบาลประกาศภัยพิบัติ นอกจากจะได้เงินค่าชดเชยที่รัฐจ่ายให้ไร่ละ 1,113 บาท ยังได้เงินจากกรมการประกันภัยอีกไร่ละ 1,111 บาท เลยมีเงินไว้สำหรับซื้อพันธุ์ข้าว จ่ายค่าไถในปีต่อไป ชาวนาแทบไม่ต้องจ่ายสักบาท”

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เผยถึงที่มาของโครงการประกันภัยข้าวนาปี มาจากแต่ละปีภาวะน้ำท่วมฝนแล้ง ทำให้รัฐต้องจัดงบประมาณจ่ายค่าชดเชยให้เกษตรกรมาตลอด และด้วยความเสียหายที่เกิดในแต่ละปีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าจะมากน้อยแค่ไหน ทำให้การจัดสรรงบประมาณรายปีทำได้อย่างยากลำบาก...แม้รัฐจะมีมาตรการบรรเทาความเสียหาย แต่ช่วยเหลือได้เพียงบางส่วน และจ่ายได้ไม่เกินรายละ 30 ไร่ ไร่ละ 1,113 บาท

ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรได้รับค่าชดเชยมากขึ้น โครงการนี้จึงได้กำเนิดขึ้นมา และหลังจากภาครัฐได้ร่วมกับสมาคมประกัน วินาศภัยไทยดำเนินโครงการมาหลายปี มีชาวนาเข้าร่วมโครงการมากขึ้น จากปีแรก 2554 มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 1.06 ล้านไร่

...ปีที่แล้วเพิ่มมาเป็น 22.2 ล้านไร่ เลยส่งผลให้โครงการในปีนี้ ชาวนาจะได้รับค่าเยียวยาเพิ่มขึ้นจากไร่ละ 1,111 บาท เป็น 1,260 บาท

ชาวนาที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ ให้รีบ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและให้ไปติดต่อ ธ.ก.ส.ใกล้บ้าน ก่อนวันที่ 31 สิงหาคมนี้.

เพ็ญพิชญา เตียว

“ปี 2545 พ่อป่วย แม่เริ่มทำนาไม่ไหว จึงลาออกจากงานกลับมาอยู่บ้าน ดูแลนาในพื้นที่ห้วยทับทัน ปีไหนหากฝนดี น้ำมากเกิน นาข้าวล่มจมหายเกือบครึ่ง ปีไหนแล้งหนัก ข้าวยืนต้นแห้งตาย ถ้าเจอแบบนี้ ปีนั้นเท่ากับทุนที่ลงไปสูญเปล่า”... 17 ส.ค. 2560 12:45 17 ส.ค. 2560 12:48 ไทยรัฐ