ไลฟ์สไตล์
100 year

ปรับเงินเดือน ขรก.เท่าเอกชน ให้เสร็จใน5ปี

ไทยรัฐออนไลน์
16 ส.ค. 2553 18:00 น.
SHARE

ครม.เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินเดือนแรกเข้าให้กับข้าราชการแก้ปัญหาคนเก่งไหล เข้าทำงานแต่ภาคเอกชนเนื่องจากเงินเดือนดีกว่า ตั้งเป้าเงินเดือนราชการใกล้ เคียงกับเอกชนใน 5 ปี ขณะที่นายกฯเล็งปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นอีกรอบ...

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการพลเรือนสามัญตามที่สำนักงาน ก.พ.เสนอ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาคนเก่งคนดีไว้ในราชการโดยปรับอัตราเงิน เดือนแรกบรรจุให้สูงขึ้นเพิ่มความถี่ในการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และเพิ่มความยืดหยุ่นหลากหลายในการสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ โดยตั้งเป้าหมาย ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุให้ใกล้เคียงกับภาคเอกชนภายใน 5 ปี และนำระบบเงินเดือนแรกบรรจุที่ยืดหยุ่น หลากหลาย มาใช้ภายในปีงบประมาณ 2554 การมีผลใช้บังคับโดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2553และกำหนดบทเฉพาะกาลให้เงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วง มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2554 และให้ตั้งงบประมาณอีก 200 ล้านบาทต่อปี เพื่อนำไปปรับเงินเดือนเพื่อผู้ได้รับผลกระทบที่เข้ารับราชการก่อนหน้ามีมติ นี้เพื่อไม่ให้เกิดความลักลั่นกัน

สำหรับวิธีการดำเนินการ ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ 1.เพิ่มความถี่ในการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุโดยให้สำนักงาน ก.พ.จัดทำข้อเสนอเพื่อปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกปีและเมื่ออัตราเงินเดือนแรกบรรจุใกล้เคียงกับภาคเอกชนแล้วให้ศึกษาเปรียบเทียบอัตราเงินเดือน แรกบรรจุระหว่างภาคราชการและเอกชนหากเห็นสมควรปรับ ให้เสนอ ก.พ.พิจารณา 2.ในชั้นต้นให้ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่ำให้สูงขึ้นโดยลดความแตก ต่างของภาคราชการและภาคเอกชนลงประมาณครึ่งหนึ่งของความแตกต่างเดิม 3. กำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบเป็นช่วงโดยให้อัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้น ต่ำและ ขั้นสูงมีช่วงกว้างไม่เกิน 10%4. มอบอำนาจให้ส่วนราชการพิจารณาสั่งให้ผู้บรรจุเข้ารับราชการได้รับเงินเดือน ไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่ำและไม่สูงกว่าอัตราเงินเดือนแรก บรรจุขั้นสูงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนด 5.ให้สำนักงาน ก.พ.ตรวจสอบและรายงาน ก.พ.ในกรณีที่ส่วนราชการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุไม่สอดคล้องกับแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการที่ ก.พ.กำหนด เพื่อก.พ.จะได้พิจารณาสั่งระงับการให้อำนาจส่วนราชการพิจารณาสั่งให้ ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่ำ

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 04:55 น.