วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


สารหนูในหมึกแห้ง

อาหารทะเลแห้ง อาหารที่แปรรูปด้วยการทำแห้ง โดยใช้อาหารทะเลเป็นวัตถุดิบหลัก ที่คนไทยนิยมทำและนิยมทาน ได้แก่ หมึกแห้ง กุ้งแห้ง ปลาแห้ง และหอยแห้ง

กรรมวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยาก โดยนำอาหารทะเลสดๆมาคัดคุณภาพ ล้าง ตัดแต่ง บางชนิดอาจหมักเกลือ จากนั้นนำมาทำแห้ง เช่น ตากแดดหรืออบแห้ง เพื่อลดความชื้นลง ให้อยู่ในระดับที่เชื้อก่อโรคและจุลินทรีย์ที่ทำให้เน่าเสียไม่สามารถเจริญเติบโตได้

ทว่าอาหารทะเลเป็นอาหารที่จัดว่ามีความเสี่ยงการปนเปื้อนของโลหะหนัก เช่น ปรอท แคดเมียม ตะกั่วและสารหนู โดยเฉพาะสารหนูที่ตามธรรมชาติพบได้ในทะเล มหาสมุทร และแหล่งน้ำจืด แต่ในแหล่งน้ำจืดจะพบในปริมาณต่ำกว่าในทะเลมาก

นอกจากตามธรรมชาติแล้ว สารหนูอาจปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำได้จากของเสียของโรงงานอุตสาหกรรม ที่ทิ้งลงสู่แหล่งน้ำต่างๆ แน่นอนว่า อาหารทะเลที่จับจากแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนสารหนูนั้น ย่อมมีสารหนูปนเปื้อนอยู่ด้วย เมื่อเราจับสัตว์น้ำมาทานเป็นอาหาร เราก็จะได้รับสารหนูเข้าสู่ร่างกายด้วย ซึ่งปัญหาอยู่ที่ว่าสารหนูนั้นเป็นสารอันตราย ทำให้เกิดพิษทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง

โดยหากเราได้รับสารหนูเข้าสู่ร่างกายปริมาณมากๆ จะทำให้เกิดพิษเฉียบพลัน คือ คลื่นไส้ อาเจียน เป็นตะคริว กล้ามเนื้อเกร็ง และอาจทำให้หัวใจล้มเหลว แต่หากได้รับในปริมาณไม่มาก แต่ได้รับบ่อยๆติดต่อกันเป็นเวลานานๆ จะทำให้เกิดพิษเรื้อรัง คือ อาจมีเส้นสีขาวบนเล็บ ชาตามปลายมือ ปลายเท้า มีความรู้สึกแสบร้อน แขนขาอ่อนเพลีย และอาจทำให้เป็นมะเร็งผิวหนัง และปอดได้

วันนี้มันมากับอาหารเก็บตัวอย่างหมึกแห้งจำนวน 5 ตัวอย่างจาก 5 ย่านการค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อนำมาวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารหนูทั้งหมด ผลปรากฏว่า พบสารหนูปนเปื้อนในหมึกทุกตัวอย่าง

แต่ปริมาณที่พบยังไม่เกินค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขของไทย เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน (ฉบับที่ 2) ที่กำหนดให้พบสารหนูในรูปอนินทรีย์ปนเปื้อนในอาหารทะเลได้ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และพบสารหนูทั้งหมดปนเปื้อนในอาหารอื่นๆได้ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม

แม้วันนี้ยังปลอดภัย แต่ขอแนะให้เลือกทานอาหารให้หลากหลายจะดีต่อสุขภาพเรามากกว่า.

อาหารทะเลแห้ง อาหารที่แปรรูปด้วยการทำแห้ง โดยใช้อาหารทะเลเป็นวัตถุดิบหลัก ที่คนไทยนิยมทำและนิยมทาน ได้แก่ หมึกแห้ง กุ้งแห้ง ปลาแห้ง และหอยแห้ง 17 ส.ค. 2560 09:56 21 ส.ค. 2560 16:48 ไทยรัฐ