วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งทางบก ทดลองเดินรถเมล์โฉมใหม่ 8 เส้นทาง เริ่ม 15 ส.ค.นี้

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ ขสมก. ทดลองเดินรถ 8 เส้นทาง ตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เริ่มทดลองแบ่งรถเส้นทางละ 5 คัน พร้อมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ...  

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 ส.ค.60 ณ กรมการขนส่งทางบก นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และที่ปรึกษาโครงการ ร่วมแถลงถึงแนวทางตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 ก.ย.59 ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิม ที่ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นผู้เดินรถรายเดียว โดย ขสมก.จะมีสถานะเป็นผู้ประกอบการเดินรถรายหนึ่ง ส่วนรถร่วม ขสมก. เดิมจะต้องขอใบอนุญาตประกอบการเดินรถกับกรมการขนส่งทางบกโดยตรง เพื่อเพิ่มทางเลือกและการเข้าถึงการให้บริการ ลดการทับซ้อนเส้นทาง เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่นๆ ตลอดจนรองรับการพัฒนาชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เผยว่า การปรับเปลี่ยนเส้นทางรถเมล์ ขสมก. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนสูงสุด ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ที่จะนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหาร เช่น การติดตั้งระบบ GPS Tracking เพื่อติดตามการเดินรถ การรองรับ E-Ticket ตั๋วต่อตั๋วร่วม เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนมาใช้ระบบสาธารณะ ลดปัญหาการจราจร โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผนปฏิรูปฯ ภายใน 2 ปี ซึ่งเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่าน เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในระหว่างการดำเนินการตามแผนปฏิรูปฯ ลดผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุด 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยต่อว่า เบื้องต้นได้กำหนดหมายเลขเส้นทางเป็นลักษณะเขตพื้นที่แบ่งเป็น 4 โซน และกำหนดทั้งสัญลักษณ์เชิงสี หมายเลขเส้นทางที่ไม่เกิน 2 หลัก และตัวอักษร ที่จะทำให้เข้าใจง่ายมากขึ้น สังเกตเห็นได้ชัดเจน โดยใช้หลักการเชิงพื้นที่เดิมที่มีจำนวน 8 เขตการเดินรถ แบ่งเป็นโซนดังนี้ เขตการเดินรถที่ 1, 2 กำหนดเป็นโซนพื้นที่สีเขียว (Green: G) เขตการเดินรถที่ 3, 4 กำหนดเป็นโซนพื้นที่สีแดง (Red: R) เขตการเดินรถที่ 5, 6 กำหนดเป็นโซนพื้นที่สีเหลือง (Yellow: Y) และเขตการเดินรถที่ 7, 8 กำหนดเป็นโซนพื้นที่สีน้ำเงิน (Blue: B) และเพื่อป้องกันความสับสนสำหรับเส้นทางที่มีต้นทางปลายทางเดียวกันแต่บางช่วงของเส้นทางมีการใช้ทางด่วน จึงได้กำหนดตัวอักษรเพื่อความเข้าใจคือ (Expressway: E)

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดเส้นทางเดินรถ โดยแบ่งเป็นเส้นทางทดลองเดินรถจำนวน 8 เส้นทาง ซึ่งในเบื้องต้นจะแบ่งรถจากเส้นทางเดิม เส้นทางละ 5 คัน เพื่อทดลองเดินรถให้บริการควบคู่กับการให้บริการในเส้นทางเดิม ดังนี้ สายที่ G21 รังสิต-ท่าเรือพระราม 5 (เทียบเคียงสาย 114 อ.ต.ก. 3–แยกลำลูกกา) สายที่ G59E มีนบุรี–ท่าเรือสี่พระยา (ทางด่วน) (เทียบเคียงสาย 514 มีนบุรี–ถ.รัชดาภิเษก–สีลม) สายที่ R3 สวนหลวง ร.9–สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ (เทียบเคียงสาย 11 อู่เมกา บางนา–มาบุญครอง) สายที่ R41 ถนนตก–แฮปปี้แลนด์ (เทียบเคียงสาย 22 อู่โพธิ์แก้ว–สาธุประดิษฐ์) สายที่ Y59 สถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชัน–กระทุ่มแบน (เทียบเคียงสาย 189 สนามหลวง–กระทุ่มแบน) สายที่ Y61 หมู่บ้านเศรษฐกิจ–สถานีขนส่งจตุจักร (เทียบเคียงสาย 509 สถานีขนส่งจตุจักร – บางแค) สายที่ B44 วงกลมพระราม 9–สุทธิสาร (เทียบเคียงสาย 54 วงกลมรอบเมืองห้วยขวาง) สายที่ B45 หมู่บ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม–ท่าเรือสะพานพุทธ (เทียบเคียงสาย 73 อู่โพธิ์แก้ว–สะพานพุทธ)

ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาทดลองเดินรถทั้ง 8 เส้นทาง ระหว่างวันที่ 15 ส.ค.–15 ก.ย.60 ตั้งแต่เวลา 06.30–18.30 น. โดยให้ ขสมก.กำหนดเวลาการเดินรถให้มีความเหมาะสม และจัดเก็บอัตราค่าโดยสารเป็นอัตราเดียวกับที่ ขสมก.จัดเก็บ และเพื่อให้ประชาชนผู้โดยสารง่ายแก่การจดจำ บริเวณด้านหน้ารถและด้านข้างรถจะมีแถบสีแสดงพื้นที่ให้บริการและเส้นทาง รวมถึงแสดงชื่อเส้นทางใหม่ ควบคู่กับเลขสายและชื่อเส้นทางเดิม

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน กรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับฟังความคิด ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำ ในเรื่องของการจัดระบบหมายเลขเส้นทาง ทางแฟนเพจ Facebook ในชื่อ การปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ กทม. หรือ http://www.facebook.com/BusRerouteBKK/ เพื่อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น มาวิเคราะห์ ประเมินผล และพิจารณาปรับเปลี่ยนการดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน.

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ ขสมก. ทดลองเดินรถ 8 เส้นทาง ตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เริ่มทดลองแบ่งรถเส้นทางละ 5 คัน พร้อมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ... 9 ส.ค. 2560 17:52 9 ส.ค. 2560 18:20 ไทยรัฐ