วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มติสมาพันธ์ชาวพุทธฯ จี้ ปลด “พงศ์พร” พ้นตำแหน่ง ผอ.พศ.

(ภาพ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์)

มติสมาพันธ์ชาวพุทธฯ ชง “ออมสิน” ให้ปลด “พงศ์พร” แฉเป็น ผอ.พศ.แต่ทำงานไม่สนมหาเถรฯ ด้านเจ้าตัว ไม่ทุกข์ร้อน เผย ดีเหมือนกันจะได้พักผ่อน...

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.60 นายกรณ์ มีดี เลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่เกิดกระแสความไม่สบายใจของคณะสงฆ์ต่อการทำงานของ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) นั้น ทางสมาพันธ์ชาวพุทธฯ ได้หารือกัน และออกเป็นมติ เรียกร้องให้นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปลี่ยนตัวผอ.พศ. โดยด่วน

เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.พศ. ทำหน้าที่ คือ 1. เป็นผู้บริหารสูงสุดของพศ. 2. เป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคม ซึ่งมีหน้าที่ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน มหาเถรสมาคม (มส.) พระสังฆาธิการ และพระสงฆ์ต่างๆ ทั่วประเทศ แต่พ.ต.ท.พงศ์พร เมื่อได้รับการแต่งตั้งเข้ามา มีการทำงานข้ามขั้นตอน เช่น ออกประกาศ พศ. เรื่อง มาตรฐานสำนักเรียน และสำนักศาสนศึกษา พ.ศ.2560 ทั้งที่การออกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาบาลี และนักธรรม ต้องออกจากแม่กองบาลีสนามหลวง และแม่กองธรรมสนามหลวง หรือควรปรึกษาจนผ่านความเห็นชอบเสียก่อน จึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง หากผอ.พศ.จะออกประกาศดังกล่าวเองโดยทันที

เลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธฯ กล่าวอีกว่า ส่วนการตรวจสอบเงินอุดหนุนร.ร.พระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา จากที่ปรากฏตามข่าวว่า ผอ.พศ. สั่งการให้ดำเนินการต่างๆ ทั้งที่ต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เสียก่อน และที่สำคัญปัจจุบันยังไม่ทราบว่า มีการทุจริตจริงหรือไม่อย่างไร แต่ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่เสียหายต่อคณะสงฆ์ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว เป็นต้น โดยจากนี้ไปเมื่อทางสมาพันธ์ชาวพุทธฯ มีมติออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว จะต้องมีมาตรการเพื่อดำเนินการตามมติต่อไป

ด้าน พ.ต.ท.พงศ์พร กล่าวว่า ตนจะไม่ท้วงติงอะไร ใครอยากจะทำอะไรก็ทำ ผู้ร้องก็สามารถร้องได้ ดีเหมือนกันจะได้พักผ่อน ส่วนเรื่องอื่นๆ นั้นตนยังขอไม่ให้สัมภาษณ์   

มติสมาพันธ์ชาวพุทธฯ ชง “ออมสิน” ให้ปลด “พงศ์พร” แฉเป็น ผอ.พศ.แต่ทำงานไม่สนมหาเถรฯ ด้านเจ้าตัว ไม่ทุกข์ร้อน เผย ดีเหมือนกันจะได้พักผ่อน... 7 ส.ค. 2560 17:50 7 ส.ค. 2560 19:54 ไทยรัฐ