วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กระดูกสันหลังคด

กระดูกสันหลังคดส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุ และพบได้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ แต่โดยส่วนมาก มักพบในช่วงวัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตของ กระดูกอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการตรวจคัดกรองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดกระดูกสันหลังคด www.pt.mahidol. ac.th เป็นเว็บไซต์ของศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจการรักษา ทางกายภาพบำบัดกระดูกสันหลังคดลองเข้ามาดูได้

เกี่ยวกับเรา การให้บริการ กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กายภาพบำบัดระบบประสาท กายภาพบำบัดทางเด็ก คลินิกกายภาพบำบัดการกีฬา กายภาพบำบัดทางการยศาสตร์ คลินิกกระดูกสันหลังคด บุคลากร นักกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ นักกายภาพบำบัดระบบประสาท และนอกจากนี้ใน HOME ข่าวประกาศ ความรู้สู่ประชาชน กิจกรรมล่าสุด สวัสดีตอนบ่าย...

6 ส.ค. 2560 13:48 6 ส.ค. 2560 13:49 ไทยรัฐ